Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.


OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.

Człopa, dnia 10.08.2011 r.

GN.6733.2.2011

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) od stacji transformatorowej przy ul. Przedszkolnej do szafy kablowej SKV przy
ul. Paderewskiego, a także wymiany / przebudowy / remontu istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4 kV) wzdłuż ul. Paderewskiego
i Strzeleckiej w Człopie wraz z przyłączami, prowadzonej na wniosek na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz, zebrano już wszystkie dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron.

Dokumentacja udostępniana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.

Planowany termin wydania decyzji szacuje się na pierwszy dzień po upływie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Tablice ogłoszeń w Człopie.

3. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
10 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
10 sie 2011, godz. 21:12

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
27 kwi 2012, godz. 20:56