Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach.


OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach.

Człopa, dnia 21.10.2011 r.

GN.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym
i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach, gmina Człopa, obręb Człopa Podgórze,

prowadzonej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33,
70-340 Szczecin, zebrano już wszystkie dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron.

Dokumentacja udostępniana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.

Planowany termin wydania decyzji szacuje się na pierwszy dzień po upływie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Tablice ogłoszeń w Człopie.

3. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
21 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
21 paź 2011, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
21 paź 2011, godz. 14:49