Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową.


OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową.

 

 

Człopa, dnia 05.08.2011 r.

 

GN.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071
z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu 20.07.2011 r. na wniosek Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, działającej przez pełnomocnika pana Łukasza Mężydło, zam. w Szczecinie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin, wszczęte zostało postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej
z ul. Gospodarską oraz budowy kanalizacji deszczowej na działkach nr: 227, 237, 244/3, 245/1 oraz 245/20 w Człopie (obręb geodezyjny 105 Człopa).

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pokój nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Tablice ogłoszeń w Człopie.

3. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
05 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
05 sie 2011, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
05 sie 2011, godz. 14:40