Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu soli wraz z wytwórnią solanki na działce nr 7/2 w Czaplicach (obręb Człopa Podgórze).


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie magazynu soli wraz z wytwórnią solanki na działce nr 7/2 w Czaplicach (obręb Człopa Podgórze).

Człopa, dnia 31.10.2011 r.


GN.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.6733.4.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym
i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach, gmina Człopa, obręb Człopa Podgórze, w wyniku postępowania prowadzonego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będącym właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
31 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
31 paź 2011, godz. 10:53

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
31 paź 2011, godz. 10:53