Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Czaplicach.

           Człopa, 18.01.2010 r.
GN.7331-36/7/2009 OBWIESZCZENIE                 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.7331-36/6/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową na działkach 10/46, 10/63, 10/67, 10/77, 10/81, 10/82, 10/93, 10/96, 10/111, 375 w Czaplicach, gmina Człopa (obręb geodezyjny 98 Człopa - Podgórze). Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będących właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia od publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz od dnia publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Czaplicach oraz na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl. Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.                                                                                                                       z up. BURMISTRZA                                                                                                                         mgr Jerzy Bekker
                                                                                                             Sekretarz Miasta i Gminy Człopa Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna. 2. Tablica ogłoszeń w Czaplicach. 3. Internet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
18 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
18 sty 2010, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
19 sty 2010, godz. 08:23