Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE- Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu.

Człopa, dnia 21.04.2010 r.


GN.7331-15/2010

OBWIESZCZENIE

 

 


                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Miasta i Gminy Człopy zawiadamia, że w dniu 29.03.2010 r. zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową obejmującej budowę sieci linii kablowych z przyłączami i linią kablową zasilającą oświetlenie terenu na działkach nr: 13/3, 13/4, 22, 23, 4/1,25/2, 26, 28/1, 18, 19,  21/1, 25/1, 20/1, 9/1 oraz likwidację istniejącej linii napowietrznej NN 0,4 kV w części przebiegającej przez działki nr: 17, 4/1, 4/2, 18, 19, 20/2, 26, 28/1, 9/1, 10/6, 25/1, 20/1
w Szczuczarzu, gmina Człopa.

Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 06.05.2010 r. w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Halina Rakowska

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.

2. Tablica ogłoszeń w Szczuczarzu.

3. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
21 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
21 kwi 2010, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
21 kwi 2010, godz. 14:33