Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach.


OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach.

 

 

Człopa, dnia 21.09.2011 r.

 

GN.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071
z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział
w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, złożony w dniu 4 sierpnia 2011 r. i uzupełniony 1 września 2011 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach, gmina Człopa, obręb Człopa Podgórze.

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pokój nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
21 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
21 wrz 2011, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
21 wrz 2011, godz. 14:57