Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie trybun dwurzędowych na wielofunkcyjnym boisku sportowym.

 CWP.6733.02.2014

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, złożony w dniu 04 marca 2014 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie trybun dwurzędowych na wielofunkcyjnym boisku sportowym, na działce .69/2 w obrębie 105 Człopa, ul. Witosa , 78-630 Człopa

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
04 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
04 mar 2014, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
04 mar 2014, godz. 12:05