Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego ekstensywnej hodowli rybackiej..."

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz.U.2013.1235 -j.t. ze zm) 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu  w dniu 03.02.2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu rybnego ekstensywnej hodowli rybackiej o powierzchni 0,60 ha realizowanego na działkach nr 234/30 i 234/31, obręb Mielęcin”, w której stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie – pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
04 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
04 lut 2014, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
04 lut 2014, godz. 10:20