Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO z dnia 22 maja 2024 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego

 

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (znak: WOPN.410.359.2023.KM oraz WOPN.411.147.2023.KM z dnia 16 stycznia 2024 r.) oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: NZNS.7040.2.1.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 27.05.2024r. do 17.06.2024r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

 

 

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego, ul. J. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz oraz do pobrania poniżej.

Składanie uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej biurostowarzyszenia@powiatwalecki.edu.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Termin składania uwag i wniosków od 27.05.2024 r. do 17.06.2024 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
22 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
27 maj 2024, godz. 08:44

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
27 maj 2024, godz. 08:44