Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 07.10.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

  1. Niezabudowana działka gruntu (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona w Dzwonowie o numerze geodezyjnym 4/3 i powierzchni
    737 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Do.RM7 - tereny zabudowy zagrodowej wsi, dopuszczalne funkcje - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i usługowa, towarzysząca mieszkaniowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi nr 5. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00021277/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza 20 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 03 października 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 03 października 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 04.09.2013 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
04 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
04 wrz 2013, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
04 wrz 2013, godz. 14:59