Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

1. Działka rolna położona w Jaglicach o numerze geodezyjnym 85/4 i powierzchni 5,0638 ha. W skład działki wchodzą następujące użytki: RIVb 0,1741 ha, RV 0,2337 ha oraz RVI 4,6560 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00014792/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gminną o numerze geodezyjnym 79/1 oraz sąsiaduje bezpośrednio z drogą powiatową o nr geodezyjnym 6.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza - 74 000,00 zł

2. Działka rolna położona w Jaglicach o numerze geodezyjnym 85/6 i powierzchni 4,4210 ha. W skład działki wchodzą następujące użytki: RIVb 0,4697 ha, RV 1,6980 ha oraz RVI 2,2533 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00014792/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gminną o numerze geodezyjnym 79/1.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza - 65 000,00 zł

3. Działka rolna położona w Jaglicach o numerze geodezyjnym 85/8 i powierzchni 5,9864 ha. W skład działki wchodzą następujące użytki: RV 5,3511 ha oraz RVI 0,6353 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych
w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00014792/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z drogą powiatową
o nr geodezyjnym 6.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza - 95 000,00 zł

  1. Powyższe działki są w posiadaniu dzierżawców na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawcą nabywca wstąpi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

  3. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. Nr 64 poz. 592.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 10 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 10 czerwca 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 14.05.2013 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
14 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
14 maj 2013, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
14 maj 2013, godz. 14:04