Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 18.12.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa

  1. Działka gruntu położona w Człopie w rejonie ulicy Kolejowej o numerze geodezyjnym 199 i powierzchni 980 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.P1 - teren zabudowy produkcyjnej, w tym magazyny i składy, a także tereny sąsiednie przewidziane do włączenia do ww. funkcji z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Nieruchomość oznaczona jest użytkiem „dr” i posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminne drogi gruntowe nr 201/2 i 198, jednak sama działka nr 199 stanowi jedyny dojazd do sąsiedniej nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 196/12, wobec czego
w przypadku sprzedaży działki nr 199 na rzecz osoby trzeciej zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 196/12 w zakresie zapewniającym swobodny dojazd do nieruchomości.

Działka nr 199 zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00020295/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 30 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 14 grudnia 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 14 grudnia 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 15.11.2012 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
15 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
15 lis 2012, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
15 lis 2012, godz. 14:51