Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

1. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 189/5 i powierzchni 291 m2 położona w Mielęcinie.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Mn.RM2 - teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części centralnej wsi - w sąsiedztwie obszarów przestrzeni publicznej, dopuszczalna zabudowa usługowa związana z obsługą mieszkańców oraz zachowanie ogólnodostępnych placów zielonych.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o numerze geodezyjnym 272.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00033792/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 14 000,00 zł

2. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 189/6 i powierzchni 290 m2 położona w Mielęcinie.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Mn.RM2 - teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części centralnej wsi - w sąsiedztwie obszarów przestrzeni publicznej, dopuszczalna zabudowa usługowa związana z obsługą mieszkańców oraz zachowanie ogólnodostępnych placów zielonych.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o numerze geodezyjnym 272.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00033792/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 14 000,00 zł

3. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 215/1 i powierzchni 0,12 ha położona w Wołowych Lasach.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem WL.RM12 - teren zwartej zabudowy zagrodowej wsi, dopuszczalne funkcje - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa towarzysząca mieszkaniowej.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi gminnej o numerze geodezyjnym 216 oraz drogi powiatowej o numerze geodezyjnym 190/2.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00039555/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 48 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 16 grudnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 16 grudnia 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada
na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 18.11.2013 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
18 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
18 lis 2013, godz. 20:36

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
20 lis 2013, godz. 13:27