Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

 

 

Numer sprawy: GN.6733.01.2012

 

 

POSTANOWIENIE

O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 w związku z art. 147 i art. 149 § 1 oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) .

 

 

Wznawiam

 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów na tereny przyległych posesji oraz przejść i przejazdów przez jezdnię oraz urządzeń i obiektów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego ( w tym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów) – w relacji Człopa – Dzwonowo na dz. nr 262 (część), 263 (część), 264 (część), 265 (część), 267/1(część), 267/3(część), 268 (część), 269/1(część), 271(część), 275/1(część), 275/2(część) – Obręb ewidencyjny Człopa 105, dz. nr 92/3(część), 293/3(część), 30/2(część), 32/3(część), 32/2(część), 33(część), 34(część), 35(część), 36/1(część), 37/1(część), 38/1(część), 39/1(część) – Obręb ewidencyjny Dzwonowo, Gmina Człopa oraz utwardzeniu tłuczniem o szerokości nie przekraczającej 2,0m istniejącego pasa przeciwpożarowego na dz. nr 8400(część), 8295/1(część) – Obręb ewidencyjny Dzwonowo, Gmina Człopa

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony (rozdzielnik w aktach sprawy)

3. aa

 

 

 

Sprawę prowadzi: Mirosław Sokołowski

tel.67 259 1522


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
01 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
01 lut 2013, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
01 lut 2013, godz. 13:36