Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza przetarg

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona w rejonie ulicy Paderewskiego w Człopie o numerze geodezyjnym 18/8 i powierzchni 655 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.U4 - teren zabudowy usługowej, w tym usługi handlu. Nieruchomość posiada dostęp do publicznej drogi gminnej poprzez działki dojazdowe o nr 18/5 i 18/7.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00020292/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 45 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

10% ceny wywoławczej do dnia 19 stycznia 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 19 stycznia 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 20.12.2011 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
20 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
20 gru 2011, godz. 21:49

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
20 gru 2011, godz. 21:49