Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów użyteczności publicznej

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 25.03.2022 r.

B.271.1.2.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego

 budynków i obiektów użyteczności publicznej

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów użyteczności publicznej min.: Urząd Miasta i Gminy Człopa, Kaplica cmentarna, Stadion Miejski, obiekty zamontowane na terenie wyznaczonego miejsca do kąpieli przy jeziorze Trzebin, place zabaw przy ul. Moniuszki w Człopie, przy ul. Osiedlowej w Człopie, w miejscowościach Dłusko, Załom, Przelewice, Jelenie.
 2. Szczegółowy opis i rodzaj przeglądów opisany został w załączniku nr 1.
 3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do grudnia 2022 r.
 4.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl  do dnia  01.04.2022 r. do godz. 10.00.
 5.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.
 8.  Zapytanie ofertowe przesłano do 3 wykonawców oraz zamieszczono na stronie www.bip.czlopa.pl
 9. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 10. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 11. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł.

                                        

                                       Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                     mgr Jerzy Bekker

                                                                      

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załącznik nr 1 (DOC, 42.50Kb) 2022-03-25 12:26:19 4
załącznik nr 2 (DOC, 45.00Kb) 2022-03-25 12:26:19 41
Notatka z rozeznania rynku (PDF, 56.75Kb) 2022-04-04 11:51:39 3
ogłoszenie (PDF, 55.44Kb) 2022-03-25 12:26:19 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
25 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
25 mar 2022, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
04 kwi 2022, godz. 11:51