Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁOPA"

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 19.11.2019 r.

B.271.5.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Człopa”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Człopa”, które obejmuje zarządzanie i nadzór nad realizacją robót.
 2. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.
 3. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.
 4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 01.06.2020 r.
 5. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 26.11.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - sekretariat, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
 6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 7. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 8. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 9. Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:        
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę                   i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana mailem.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

                                         

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                mgr Jerzy Bekker

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 11 2019 14 35 04 zalacznik nr 1 (DOC, 42.00Kb) 2019-11-19 14:35:04 13
19 11 2019 14 35 04 zalacznik nr 2 (DOC, 62.00Kb) 2019-11-19 14:35:04 1
19 11 2019 14 35 04 zalacznik nr 3 (DOC, 39.50Kb) 2019-11-19 14:35:04 1
19 11 2019 14 35 04 zaproszenie do skladania ofert. (PDF, 332.74Kb) 2019-11-19 14:35:04 85
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
19 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
19 lis 2019, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
19 lis 2019, godz. 14:37