Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00.

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 16.09.2014 r.

B.27.3.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Budowa pomostu rekreacyjnego
w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża na działkach 326 i 101/2 obręb Człopa 105 oraz działka 5/4 obręb Trzebin.

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie prac ziemnych na plaży,

  • wykonanie pomostu,

  • budowa boiska do siatkówki plażowej,

  • wykonanie miejsca na ognisko wraz z ławkami,

  • wykonanie placu na rowery wraz ze stojakami,

  • wykonanie miejsca postojowego dla samochodów,

  • wywóz ziemi.

Na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część zamówienia. Dokumentacja projektowa dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 14 listopada 2014 r.

 

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

 

4. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 30.09.2014 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz wycenę poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym służącym wycenie zamówienia, którego rozliczenie będzie odbywało się w formie ryczałtowej.

5. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2014 r. o godz. 12.15.

6. Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury.

7. Zaleca się oględziny w terenie i wykonanie własnych obmiarów.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paulina Samolczyk tel. 67/2591682 oraz Mirosław Sokołowski tel.67/2591522.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża”

10. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia 100 %

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
16 wrz 2014

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
16 wrz 2014, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
30 kwi 2015, godz. 12:04