Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa

ZP.271.8.2019                                                                                  Człopa, dnia 17.12.2019 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Jerzego Bekkera – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69,  fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa. Średnia liczba zwierząt wyłapywanych i przetrzymywanych w schronisku w ciągu roku to ok. 8 psów, obecnie przebywa ich 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. 
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. Warunki płatności: na podstawie zawartej umowy, faktury miesięczne płatne w terminie do 7 dni od dnia ich złożenia (prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym), przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,
  78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 23.12.2019 r. do godz. 14.00
 5. Termin otwarcia ofert: 23.12.2019 r. godz. 14.15
 6. Kryterium oceny ofert:

C1 - 5% kilometry przejechane w czasie akcji

C2 - 5 %  Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji

C3 - 5 %    Przyjęcie zwierzęcia do schroniska

C4 - 55 %  Pobyt psa w schronisku

C5 - 5 %  Sterylizacja psa

C6 - 5 %  Kastracja psa

C7 - 5 %    Trwałe znakowanie zwierzęcia

C8 – 15%    Premia adopcyjna

Sposób oceniania ofert:

Punkty dla każdego z 8 kryteriów będą liczone według następującego wzoru: np.:

C1 = [C1 min / C1 bad] x %

1% - 1 pkt

C1 - liczba punktów przyznana  za dane kryterium C1

C1 min - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  za kryterium C1

C1 bad - cena brutto badanego kryterium C1

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów czyli:

SUMA C = C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

Zamawiający zastrzega, iż warunkiem rozpatrzenia oferty jest zaproponowanie przez Oferenta ceny wyższej niż 0,00 zł dla każdej usługi wymienionej w  pkt. 2 wzoru oferty (zał. nr 2 do niniejszego rozeznania). Podanie ceny bezwartościowej (równej 0,00 zł) będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2.
 2. Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał ( w szczególności wykwalifikowanych pracowników, odpowiedni sprzęt, spełniający wszelkie wymogi obiekt do przetrzymywania zwierząt) umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( m.in. ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, uchwałami Zamawiającego) oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym wzorze, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „oferta: usługa opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2020”.

 

 

 

                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                    Jerzy Bekker


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17 12 2019 11 25 17 zalacznik nr 1 (PDF, 511.49Kb) 2019-12-17 11:25:17 35
17 12 2019 11 25 17 zalacznik nr 2 (PDF, 91.74Kb) 2019-12-17 11:25:17 53
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
17 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
17 gru 2019, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
17 gru 2019, godz. 11:25