Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę ekogroszku

 

Człopa, dnia  09.12.2022 r.

Numer sprawy: AKO.271.5.2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę ekogroszku

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

 

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Bożena Olejnik (67) 259 17 73, oswiata@czlopa.pl

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 34 ton ekogroszku do

     Urzędu Miasta i Gminy Człopa wraz z dostawą.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

    - ekogroszek (workowany 25 kg),

    - wartość opałowa – min 26 MJ/kg,

    - zawartość popiołu – do max 7%

 

Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczonego ekograszku.

    

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   

Wymagany termin realizacji zamówienia:  5 dni roboczych od podpisania umowy.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa  lub pocztą elektroniczną na adres: oswiata@czlopa.pl do dnia  16.12.2022 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

 

VI.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy,  spośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 5. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 6. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 7. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.

 

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - umowa

                            

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SUG Czlopa 22121211030 (PDF, 76.67Kb) 2022-12-12 13:26:33 4
formularz oferty-węgiel (DOCX, 19.87Kb) 2022-12-12 13:26:33 11
umowa węgiel- wzór (DOCX, 20.48Kb) 2022-12-12 13:26:33 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bożena Olejnik

Data wytworzenia:
12 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Bożena Olejnik

Data publikacji:
12 gru 2022, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
01 lut 2023, godz. 09:56