Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa-etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/"

ZP.271.1.2018                                                                                                                                                                      Człopa, dnia 29.03.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

 

Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69, fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/.

Inwestycja obejmuje:

 • modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej przy ul. Piaskowej
  w Człopie, w tym: prace remontowo - budowlane budynku SUW, montaż nowych urządzeń do ujęcia i uzdatniania wód, budowę zbiornika retencyjnego /p-poż/;
 • budowę wodociągu o dł. ok. 4,1 km.

PFU należy wykonać uwzględniając interes Zamawiającego tj. minimalne koszty przy maksymalnym efekcie czyli uzyskanie parametrów wody zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Studium Wykonalności musi być zgodne z zasadami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych RPO WZ 2014-2020 (numer naboru: RPZP.03.05.00-IZ.00-32-K03/18, termin aplikowania do 30.04.2018 r.)

 1. Termin realizacji zamówienia: do 24.04.2018 r.
 2. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,
  78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 06.04.2018 r. do godz. 11.30

Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: fundusze@czlopa.pl

 1. Termin otwarcia ofert: 06.04.2018 r. godz. 11.45

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje mailem w dniu otwarcia.

 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 2. Do złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk – inspektor ds. projektów,
  tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym wzorze. Koperta z dopiskiem / wiadomość elektroniczna z tematem „oferta: PFU+SW modernizacja sieci wodociągowej w MiG Człopa - etap I”. Formularz ofertowy w załączniku nr 1.

 

                                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                  Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29 03 2018 18 28 34formularz ofertowy (DOC, 48.50Kb) 2018-03-29 18:28:34 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
29 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
29 mar 2018, godz. 18:28

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
29 mar 2018, godz. 18:31