Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zaproszenie do składania ofert: usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa

ZP.271.12.2018                                                                                                                                  Człopa, dnia 19.12.2018 r.

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Jerzego Bekkera – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69, fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa. Średnia liczba zwierząt wyłapywanych i przetrzymywanych w schronisku w ciągu roku to ok. 8 psów, obecnie przebywa ich 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. Warunki płatności: na podstawie zawartej umowy, faktury miesięczne płatne w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia (prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym), przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,
  78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 28.12.2018 r. do godz. 11.00
 5. Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz. 11.15
 6. Kryterium oceny ofert:

C1 - 5% Kilometry przejechane w czasie akcji

C2 - 10 % Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji

C3 - 5 % Przyjęcie zwierzęcia do schroniska

C4 - 50 % Pobyt psa w Schronisku

C5 - 10 % Sterylizacja psa

C6 - 10 % Kastracja psa

C7 - 5 % Trwałe znakowanie zwierzęcia

C8 – 5% Opłata abonamentowa

 

Sposób oceniania ofert:

 

Punkty dla każdego z 8 kryteriów będą liczone według następującego wzoru: np.:

 

C1 = [C1 min / C1 bad] x %

 

1% - 1 pkt

C1 - liczba punktów przyznana za dane kryterium C1

C1 min - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert za kryterium C1

C1 bad - cena brutto badanego kryterium C1

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów czyli:

 

SUMA C = C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

 

Zamawiający zastrzega, iż warunkiem rozpatrzenia oferty jest zaproponowanie przez Oferenta ceny wyższej niż 0,00 zł dla każdej usługi wymienionej w pkt. 2 wzoru oferty (zał. nr 2 do niniejszego rozeznania). Podanie ceny bezwartościowej (równej 0,00 zł) będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2.
 2. Do złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał ( w szczególności wykwalifikowanych pracowników, odpowiedni sprzęt, spełniający wszelkie wymogi obiekt do przetrzymywania zwierząt) umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( m.in. ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, uchwałami Zamawiającego) oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym wzorze, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „oferta: usługa opieki nad bezdomnymi zwierzętami”.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                     Jerzy Bekker


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 12 2018 10 17 07zalacznik nr 1 (PDF, 511.49Kb) 2018-12-19 10:17:07 11
19 12 2018 10 17 07zalacznik nr 2 (PDF, 477.24Kb) 2018-12-19 10:17:07 94
19 12 2018 10 17 07zalacznik nr 2 (DOC, 57.50Kb) 2018-12-19 10:17:07 11
19 12 2018 10 17 07zaproszenie (PDF, 640.45Kb) 2018-12-19 10:17:07 16
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
19 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
19 gru 2018, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
19 gru 2018, godz. 10:19