Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIA 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 107/2022 BMiG Człopa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-01-11 11:46:36
Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-12-30 10:15:15
Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-12-30 10:14:25
Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-12-21 11:58:01
Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14.12.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2022-12-15 08:44:05
Zarzadzenie nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14.12.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego na rzecz Domu Kultury w Człopie 2022-12-15 08:40:04
Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-12-14 14:49:28
Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 2022-12-14 07:24:30
Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-12-09 14:26:28
Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-11-28 12:57:34
Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 2022-11-25 11:54:04
Zarzadzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie 2022-11-25 11:20:08
Zarzadzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej Sołectwa Pieczyska. 2022-11-22 12:02:49
Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-12-30 10:11:20
Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-11-18 09:46:41
Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2022-11-14 12:02:27
Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2023-2026 2022-11-14 12:00:51
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2022-11-09 13:29:16
Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-11-14 11:59:03
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 2022-11-03 10:50:07
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Koszalinie przez Gminę Człopa 2022-11-03 10:46:51
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Człopa darowizny na rzecz Nadleśnictwa Człopa 2022-11-03 10:42:28
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-11-02 09:36:05
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-11-18 09:45:23
Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-11-02 09:35:18
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-11-02 09:34:03
Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-10-17 13:52:05
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-10-13 08:35:08
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 października 2022 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 2022-10-04 14:00:30
Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-10-03 10:20:43
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-09-26 14:27:58
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-10-04 14:42:25
Zarzadzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa a dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-09-23 09:58:44
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2022-09-20 07:40:27
Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-09-20 14:50:59
Zarzadzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Drzonowo Wałeckie. 2022-09-23 09:47:13
Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-09-12 09:36:34
Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-09-06 13:02:35
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 września 2022 roku w sprawie założeń i wskaźników do budżetu na 2023 rok 2022-09-06 13:01:36
Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 2022-09-06 12:58:26
Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-09-06 12:53:59
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-08-19 12:50:02
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku węglowego. 2022-09-20 13:15:29
Zarzadzenie nr 64/2022 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o stypendium finansowe. 2022-08-22 13:05:38
Zarzadzenie nr 63/2022 w sprawie powołania Gminnej komisji Stypendialnej. 2022-08-22 13:03:37
Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej w Człopie. 2022-08-12 10:08:32
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-08-16 07:50:46
Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-08-08 12:45:22
Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-25 11:57:08
Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-07-20 09:15:31
Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Załom. 2022-07-19 14:49:51
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Wołowe Lasy. 2022-07-19 14:49:15
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Trzebin. 2022-07-19 14:48:35
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Szczuczarz. 2022-07-19 14:47:56
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Przelewice. 2022-07-19 14:47:19
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Pieczyska. 2022-07-19 14:46:39
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Mielęcin. 2022-07-19 14:46:03
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Jaglice. 2022-07-19 14:45:19
Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Golin. 2022-07-19 14:44:25
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Dzwonowo. 2022-07-19 14:43:45
Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Drzonowo Wałeckie. 2022-07-19 14:43:06
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Drzonowo. 2022-07-19 14:42:29
Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19.07.2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa Bukowo. 2022-07-19 14:41:41
Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-07-19 14:27:08
Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-07-06 13:47:44
Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 2022-07-01 12:28:05
Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-07-01 12:22:15
Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-06-08 14:42:52
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-05-31 13:11:17
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-06-03 14:35:16
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa 2022-05-25 14:30:37
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-05-25 08:21:26
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-06-03 14:47:18
Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-05-10 14:23:09
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2021 r. 2022-05-09 11:24:26
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-05-09 11:22:28
Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-26 14:37:56
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-21 14:18:57
Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-04-22 09:21:02
Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6.04.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy w związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-04-22 13:56:05
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6.04.2022 w sprwie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezbieczeństwa. 2022-04-20 09:46:04
Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Burmistrza nr 25/2022 z dnia 01.04.2022 r, w sprawie organizacji i systemu dystrybucji Praparatu Jodowego na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenia Miasta i Gminy Człopa. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Burmistrza nr 24/2022, z dnia 31.03.2022 r, w sprawie aktualizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz regulaminu pracy zaspołu. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2022-04-13 07:09:45
Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla dzieci spoza Gminy Człopa na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.01.2022 roku w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Człopa w 2022 roku, poprzez organizację zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21stycznia 2022 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniajacych do Rady iejskiejw Człopiew okręgu wybrczym Nr 1 zarządzonych na dzień 23 stycznia 2022 roku. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17.01.2022 w sprawie okreslenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5.01.2022 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 23.01.2022r. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie 7/2022 Burmistrza miasta i Gminy Człopa z dnia 5.01.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 05/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3.01.2022 w sprawie planu dofinansowania form doskionalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Człopa na rok 2022. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.01.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 2022-04-11 12:19:27
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3.01.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2022-04-11 12:19:27
Zarzadzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3.01.2022 w sprawie powołania Komisji Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. 2022-04-11 12:19:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Drabińska

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Drabińska

Data publikacji:
11 kwi 2022, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Drabińska

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 14:09