Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia

Człopa, dnia 19.07.2010 r.

 

 

 

                                                          

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Działając w oparciu o art. 49 i  61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.   ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu  w dniu 15.06.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Przedszkolnej  w Człopie obejmującej budowę miejsc postojowych, placu manewrowego, chodników oraz utwardzeniu i remoncie istniejącej nawierzchni dróg  wraz z odwodnieniem.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie – pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

 

 

 

 

Wnioskodawca:

1. Miasto i Gmina Człopa

 

 

 

Zawiadomienie wywieszono  w dniu 19.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie www.bip.czlopa.pl

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
19 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
19 lip 2010, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Monika Krakowiak

Data aktualizacji:
19 lip 2010, godz. 13:42