Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zapytania ofertowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zaprasza do składania ofert na budowę placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy 2024-04-26 13:44:31
ZAPYTANIE OFERTOWE: wykonanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Człopa w roku 2024 - (artykuł stracił ważność) 2024-04-23 09:11:23
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2024-04-12 14:26:10
Administrowanie gminnych cmentarzy komunalnych. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-11 10:55:43
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami do miejscowości Nałęcze, gm. Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2024-03-08 14:01:14
ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy na działce nr 383 gm. Człopa - (artykuł stracił ważność) 2024-02-26 14:15:27
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA I WYDANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE W ROKU 2024 - (artykuł stracił ważność) 2023-12-21 14:03:05
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. 2023-12-21 13:06:56
Rozeznanie cenowe: Usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa w 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-18 12:14:35
Informacja o wyborze oferty: zakup zestawu do robotyki w ramach projektu :„Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” 2023-05-26 11:01:18
Informacji o złożonych ofertach na zakup zestawu do robotyki w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”. 2023-05-22 11:00:37
Zakup zestawu do robotyki w ramach projektu :„Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 13:05:22
Wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane 2023-05-04 11:45:22
Remont obiektów zamontowanych na terenie wyznczonego miejsca do kąpieli przy jeziorzeTrzebin 2023-04-24 14:31:14
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa w okresie 01.04.2023 - 31.12.2023 r. 2023-03-29 11:17:47
Rozeznanie cenowe: Usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 14:58:21
Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane. 2023-03-20 12:25:23
Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie 2023-02-10 14:26:54
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin - Brzeźniak w Człopie" 2023-02-02 14:23:34
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie" 2023-01-25 12:00:56
Budowa placu zabaw w Wołowych Lasach - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 14:22:40
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków (usługa cateringowa) dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Człopie w roku 2023 2023-01-13 09:02:46
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie na PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE W ROKU 2023 2023-01-10 13:36:26
NOTATKA Z WYBORU OFERTY sukcesywna dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" 2023-01-03 11:52:37
zaproszenie do składania ofert: usługa przygotowania, dostarczenia i wydania gotowych gorących posiłków (catering) dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 14:31:17
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę środków czystości „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” 2022-12-29 14:28:35
Protokół z przeporowadzonego rozeznania rynku zamówienia ,,Zakup i dostawa ekogroszku" 2022-12-19 08:08:54
Sukcesywna dostawa środków czystości w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” ( część 3 ) w okresie od stycznia 2022 r. do 30.06.2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 15:45:11
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę ekogroszku 2022-12-12 13:26:33
Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy. 2022-09-07 08:41:06
Dostawa wyposażenia mieszkań chronionych w podziale na części w ramach projektu pt. „ Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa” - notatka z wyboru ofert 2022-08-24 09:32:14
Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy 2022-08-10 13:47:50
Dostawa wyposażenia mieszkań chronionych w podziale na części w ramach projektu pt. „ Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-09 08:30:45
Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej w Trzebinie 2022-08-03 11:25:59
Demontaż, wywóz, utylizacja starych urządzeń (zabawek) zamontowanych na placach zabaw w miejscowościach Jaglice, Wołowe Lasy 2022-07-05 14:32:58
Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na dz. nr 58/3, gm. Człopa - wykonanie robót towarzyszących 2022-07-05 14:24:19
Budowa obiektów małej architektury - budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na dz. nr 58/3, gm. Człopa 2022-06-21 14:06:58
Budowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie dz. 5/4 przy jeziorze Trzebin 2022-04-06 12:58:45
Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu. 2022-03-30 10:32:20
Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów użyteczności publicznej 2022-03-25 12:26:18
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice" 2022-03-21 13:08:35
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa" 2022-02-04 13:07:51
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa" - postępowanie unieważnione - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 11:55:10
Budowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie dz. 5/4 przy jeziorze Trzebin 2022-01-14 10:17:44
informacja o wyborze oferty: usługa przygotowania, dostarczenia i wydania gotowych posiłków (catering) dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Człopie w 2022 r. 2022-01-05 14:27:57
informacja o wyborze oferty: wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno-promujących obszar LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz Gminę Człopa 2021-12-29 13:11:32
rozeznanie cenowe: usługa przygotowania, dostarczenia i wydania gotowych posiłków (catering) dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Człopie w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-23 09:52:41
informacja o wyborze oferty: Sukcesywna dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" 2021-12-17 12:05:57
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na dostawę środków czystości „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” 2021-12-14 14:58:55
rozeznanie rynku: Sukcesywna dostawa środków czystości w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-03 08:26:37
rozeznanie cenowe: wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno-promujących w m. Przelewice i Załom w ramach zadania pn. „Radosne Podwóreczko” - (artykuł stracił ważność) 2021-10-19 14:50:27
Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 13:07:47
Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 12:56:50
rozeznanie cenowe: wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno-promujących w m. Przelewice i Załom w ramach zadania pn. „Radosne Podwóreczko” - (artykuł stracił ważność) 2021-10-15 16:06:08
Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2021-10-06 12:05:55
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – rok 2021” 2021-09-14 12:48:27
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – rok 2021 - (artykuł stracił ważność) 2021-09-09 14:59:11
Dostosowanie pomieszczenia na skład opału przy kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie w zakresie warunków pożarowych - (artykuł stracił ważność) 2021-08-23 14:09:54
Dostosowanie pomieszczenia na skład opału przy kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie w zakresie warunków pożarowych - (artykuł stracił ważność) 2021-08-05 12:52:39
Budowa dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Przelewice i Załom w Gminie Człopa w ramach projektu pn.: "Radosne Podwóreczko" - (artykuł stracił ważność) 2021-08-04 14:10:19
Budowa dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Przelewice i Załom w Gminie Człopa w ramach projektupn.: "Radosne Podwóreczko" - (artykuł stracił ważność) 2021-07-09 12:07:30
Dostosowanie pomieszczenia na skład opału przy kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie w zakresie warunków pożarowych - (artykuł stracił ważność) 2021-06-22 13:23:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 07:33

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 07:33