Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-05-20 12:35:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w spawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2024-05-15 15:00:53
Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy 2024-05-10 12:04:29
Nabór na stanowisko konserwator sieci wodociagowej i SUW 2024-05-10 11:53:10
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XLI/334/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku 2024-04-22 13:39:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zmiana dezycji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człopie. 2024-04-22 09:11:50
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.03.2024 r. decyzji ( znak: IGOS.6220.2.5.2024 ) dla przedsięwzięcia polegającego na „„przebudowie drogi gminnej nr 740505Z od m. Jelenie do m. Miradź ”. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-29 10:36:59
Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2024-03-28 14:15:53
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej i usług komunalnych 2024-03-13 14:00:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2024-03-07 10:53:17
Nabór na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i usług komunalnych 2024-03-01 09:46:50
Obwieszczenie o zgromadzoniu dowodów i materiałów w postępowaniu wszczętym w dniu 28.12.2023r. na wniosek Inwestora – Gminy Człopa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 740505Z od m. Jelenie do m. Miradź ”. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 10:51:15
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ( podinspektora ) ds. inwestycji z dnia 26.02.2024 r. 2024-02-26 15:23:09
Konkurs na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie 2024-02-16 08:34:54
Nabór na stanowisko Inspektora ( podinspektora ) ds. inwestycji 2024-02-13 11:43:13
Informacja o wynikch naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji 2024-02-13 11:40:04
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-02-06 13:18:35
Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji 2024-02-01 12:36:14
Protokół z postępowania w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 stycznia 2024 r. 2024-01-23 14:48:29
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży w ilości 3 szt. na dz. 84/13 obr. Człopa, m. Człopa 2024-01-09 14:58:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 28.12.2023 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa drogi gminnej nr 740505Z od m. Jelenie do m. Miradź ”. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-28 10:02:23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży w ilości 3 szt. na dz. 84/13 obr. Człopa 105, m. Człopa 2023-12-04 14:33:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa lubuskiego - Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-07 10:26:07
Informacja o wynikch naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej i usług komunalnych 2023-10-31 08:16:45
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2023 z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodnipomorskiego 2023-10-24 11:28:46
Nabór na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i usług komunalnych - (artykuł stracił ważność) 2023-10-09 15:32:18
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów w postepowaniu środowiskowym dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa lubuskiego – Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22”. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-18 12:56:11
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do SKO w Koszalinie od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom” - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 11:21:44
Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatury na urzędnika wyborczego w Gminie Tuczno 2023-08-23 06:58:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży w ilości 3 szt. na dz. 84/13 obręb Człopa 105, m. Człopa 2023-08-18 13:54:48
Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-08-16 07:52:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-09 14:17:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-07-28 14:15:21
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta i Gminy Człopa 2023-07-27 08:44:01
POSTANOWIENIE NR 157/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Człopie 2023-07-11 09:50:14
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa 2023-07-07 09:10:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Bukowie 2023-06-30 11:14:36
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-29 10:50:04
Rozporządzenie Nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-05-18 09:44:26
Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw inwestycji 2023-05-16 15:20:31
Informacja o unieważnieniu postępowania: sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN ŻUK A06 2023-05-16 11:05:44
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) w 2022 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XXIX/234/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku. 2023-04-27 08:23:42
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688) w 2020 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/96/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku. 2023-04-27 08:20:38
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688) wprowadzonego Uchwałą Nr XL/267/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku. 2023-04-27 08:14:32
Nabór na stanowisko Inspektora do spraw inwestycji 2023-04-26 08:53:00
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki FS LUBLIN ŻUK A06 - (artykuł stracił ważność) 2023-04-26 08:50:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta i Gminy Człopa 2023-04-19 09:51:55
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa - (artykuł stracił ważność) 2023-04-03 16:11:21
Informacja o wynikach: nabór na stanowisko Księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie 2023-03-09 12:45:24
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV położonej na działce: 144/1 obręb 106 Człopa, m. Człopa 2023-03-07 11:21:39
Informacja o rozstrzygnięciu pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o nr 62/8 zabudowanej garażej, położonej w obrębie Człopa 105, gmina Człopa 2023-03-07 10:46:28
Nabór na stanowisko Księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 09:44:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego : "Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu pracy, domów jednorodzinnych i strzelnicy" 2023-02-21 14:00:58
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa lubuskiego – Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22”. dla przedsięwzięcia - (artykuł stracił ważność) 2023-02-16 13:13:25
Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-10 09:57:51
Ogłoszenie o ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „„Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom”. 2023-02-03 13:08:29
Protokół z postępowania w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie MiG Człopa 2023-01-27 13:49:14
Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie 2023-01-24 09:25:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego : Budowa sieci elektroenergetycznej w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK22 w m. Człopa 2023-01-20 13:53:12
Odwołanie naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i usług komunalnych 2023-01-19 11:46:31
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie 2023-01-13 09:01:00
Nabór na stanowisko podinspektora ( inspektora ) do spraw gospodarki przestrzennej i usług komunalnych. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 13:40:00
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 2023-01-03 09:35:49
Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 15:04:14
Zakup węgla 2022-12-13 12:37:17
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów w ponownym postępowaniu dot.przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom”. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 08:49:17
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-08 11:07:49
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego na dz. 97/1, obr. Golin, gm. Człopa 2022-12-08 10:07:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego : "Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu pracy, domów jednorodzinnych i strzelnicy" 2022-12-02 10:18:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 roku o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku 2022-12-02 08:06:08
Obwieszczenie w sprawie planu ochrony rezerwatu Bagno Raczyk - (artykuł stracił ważność) 2022-12-01 13:41:20
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pomoc klęskowa dla rodzin - przedłużenie terminu do 30 listopada 2022 roku 2022-11-23 09:20:38
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pomoc klęskowa dla rodzin - przedłużenie terminu 2022-11-15 08:18:22
Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML 2022-11-14 12:20:14
Obwieszczenie o prowadzonej ocenie odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 2/15, obręb Golin, gmina Człopa.” - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 13:00:03
Ponowne wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom”. 2022-11-07 08:58:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na dz. 97/1, obr. Golin, gm. Człopa 2022-10-28 10:18:35
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 2022-10-24 14:22:01
Obwieszczenie SKO w spr. decyzji IGOS.6220.8.11.2021.2022 " Budowa budynku suszarniczo -magazynowego na dz. nr 50/5, obręb Załom. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 11:20:31
Obwieszczenie Wody Polskie na wniosek GR Załom - Jacek Bródka. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 10:20:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człopie na działce 85/4, obr. Człopa Podgórze" 2022-10-17 09:08:52
Ponowne konsultacje społeczne dla obszaru Natura 2000 - PLH320046 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-10 10:47:49
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa zespołu 3 garaży na dz. 84/13, obr. 0105 Człopa" 2022-08-29 12:05:43
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Załom 2022-08-22 13:48:07
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Wołowe Lasy 2022-08-22 13:47:34
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Trzebin 2022-08-22 13:47:08
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Szczuczarz 2022-08-22 13:46:47
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Przelewice 2022-08-22 13:46:24
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Pieczyska 2022-08-22 13:45:52
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Mielęcin 2022-08-22 13:45:30
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Jaglice 2022-08-22 13:45:03
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Golin 2022-08-22 13:44:35
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Dzwonowo 2022-08-22 13:44:12
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Drzonowo Wałeckie 2022-08-22 13:43:49
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Drzonowo 2022-08-22 13:43:21
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej Statutu Sołectwa Bukowo 2022-08-22 13:42:19
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW na działce nr 2/15, obręb Golin. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-19 09:48:11
Informacja do obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.07.2022 r. - odstrzał sanitarny dzików. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 12:51:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człopie na działce 85/4, obr. Człopa Podgórze" 2022-08-09 12:56:37
Obwieszczenie o zgromadzoniu dowodów i materiałów w postępowaniu wszczętym w dniu 26.04.2022r. na wniosek Inwestora – SIG FOTOWOLTAIKA 1 Sp.z.o.o. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 39 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 133, obręb Drzonowo.” - (artykuł stracił ważność) 2022-07-28 12:02:37
Rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-07-26 10:53:40
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. archiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty. 2022-07-22 15:20:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 2022-07-22 15:17:22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Człopie, położonej na działce: 85/4 obręb 0098 Człopa Podgórze, gm. Człopa. 2022-07-21 08:57:33
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji plegającej na nadbudowie namiotowej hali magazynowej na działce 139/6 na wniosek POLDEM Sp. z o.o. 2022-07-21 08:37:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego : Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 2,5 km od m. Człopa do m. Dzwonowo. 2022-07-19 11:42:43
Nabór na stanowisko ds. archiwiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty. 2022-07-01 13:02:36
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą Instalacja masztu flagowego i tabliczki pamiątkowej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" 2022-06-30 08:12:47
Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 2022-06-29 08:23:52
Obwieszczenie dot. odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Człopa od decyzji umarzającej w całości w.w. postepowanie decyzją znak: IGOS.6220.8.11.2021.2022 z dnia 25.05.2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 14:36:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego : Zalesienie gruntów rolnych, na działce 4/1, obręb Dłusko, gm. Człopa na wniosek PGL LP Nadleśnicto Człopa. 2022-06-22 08:37:57
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia charakteru wód J. Miejskiego w Człopie. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 08:14:43
Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia Budowa obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22 2022-06-10 09:48:49
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 13:10:30
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Człopie " na działce 85/4, obręb Człopa Podgórze, gm. Człopa 2022-06-09 09:49:08
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.06.2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-03 14:51:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej „Przebudowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa gmina Człopa”. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-03 09:23:07
Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia "budowa budynku suszarniczo - magazynowego na dz. nr 50/5, obręb Załom". - (artykuł stracił ważność) 2022-05-27 08:48:51
Obwieszczenie dotyczące wynaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22 2022-05-16 12:11:19
Zawiadomienie o wszczęciu ponownego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 3 garaży na dz. 84/13, obr. Człopa 105, m. Człopa 2022-05-11 13:59:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 39 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 133, obręb Drzonowo.” - (artykuł stracił ważność) 2022-05-09 13:32:19
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom”. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-09 12:39:41
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 2022-05-05 11:06:09
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) w 2021 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XXII/164/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku. 2022-04-26 09:28:15
Informacja o wyborze oferty - sprzedaż Sauny Fińskiej 2022-03-11 15:29:09
Przebudowa K22 wraz z budowa obwodnicy Rusinowa. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-11 13:19:03
Obwieszczenie o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Wołowe Lasy – granica powiatu”, - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:19:02
Ogłoszenie o sprzedaży Sauny Fińskiej 2022-02-16 14:50:06
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii dotyczącej podziału Sołectwa Drzonowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Drzonowo i Sołectwo Drzonowo Wałeckie. 2022-02-03 09:04:01
Protokół z postępowania w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 stycznia 2022 r. 2022-02-02 13:51:49
Rozporządzenie Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.01.2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-25 13:40:07
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży w ilości 3szt. na działce 84/13, obręb człopa 105, m. Człopa 2022-01-14 12:17:04
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięciapn: „Budowa budynku suszarniczo – magazynowego z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 50/5, obręb geodezyjny Załom”. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-05 12:33:25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.01.2022 roku. 2022-01-03 14:16:14
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 28/2021 z dnia 17.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-22 09:42:53
zawiadomienie dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Wołowe Lasy – granica powiatu” - (artykuł stracił ważność) 2021-12-10 10:23:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kablowej nN0,4kV w Bukowie, gm. Człopa 2021-11-19 09:52:42
Projekt uchwały nr XXIX/238/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa 2021-11-16 13:36:08
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III z dnia 27 października 2021r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Człopie. 2021-11-03 09:03:58
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-10-29 09:50:26
Obiwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN o,4kV. 2021-10-06 11:10:33
Ogłoszenie o zamknięciu drogi w obrębie Bukowo - remont przepustu. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-06 10:22:39
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-09-29 07:58:12
Przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Wołowe Lasy – granica powiatu - obwieszczenie w wszczęciu postępowania. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-24 07:57:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-09-22 09:24:44
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania" Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach". - (artykuł stracił ważność) 2021-09-02 13:57:58
informacja o wyniku naboru: główny księgowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie 2021-09-01 11:30:40
informacja o wyniku naboru: wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego Cieszynka 2021-09-01 11:28:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej" na dz. 26/2, obr. Szczuczarz, gm. Człopa 2021-08-30 12:45:41
„Przebudowa drogi gminnej nr 740503Z Golin - Brzeźniak” ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-27 12:38:59
Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Cieszynka” 2021-08-17 07:54:19
Obwieszczenie dla zadania " Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach". - (artykuł stracił ważność) 2021-07-28 08:35:25
Obwieszczenie dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej Golin - Brzeźniak. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-26 11:44:36
Rozporządzenie Nr 21/ 2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.07.2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-20 14:34:35
Obwieszczenie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-15 09:45:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci, linii i złącza kablowego na działkach 35, 10, 8/1, 6, 5/1, 12/3 w obr. Człopa Podgórze, gm. Człopa 2021-07-14 09:44:20
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - wykonanie studni głębinowej o gł. 52 m na działce nr 8/7, obręb Szczuczarz. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-29 14:40:26
Informacja nt. opracowania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024". 2021-06-25 07:33:42
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18/2021 z dnia 14.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-16 10:24:14
Informacja o pasiece na działce nr 165/1 w m. Trzebin, gmina Człopa. 2021-06-11 15:36:45
Informacja o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Człopa na okres 3 lat. 2021-06-10 12:41:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na Rozbudowie sieci wodociągowej i budowie oświetlenia ulicznego w Człopie, ul. Bydgoska 2021-06-10 09:58:42
KONSULTACJE SPOŁECZNE - BUDOWA OBWODNICY CZŁOPY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22. 2021-06-09 08:22:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zatwierdzenia robót geologicznych dla przebudowy drogi K22. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-01 13:38:03
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 17/ 2021 z dnia 26.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-05-28 13:56:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA S.A w obrębie Człopa Podgórz, gm. Człopa 2021-05-24 12:59:09
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-21 14:19:38
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nałęcze, gm. Człopa 2021-05-20 12:17:14
Ogłoszenie o wydaniu uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „ wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 60 m, o wydajności 49,0 m3/h wraz z obudową , na terenie gospodarstwa rolnego p. Jacka Bródki na działce ewidencyjnej nr 5/3, obręb Załom, gmina Człopa”. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-18 13:57:11
Ogłoszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia budowia ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej) na działce ewidencyjnej 50/7, obręb Załom - (artykuł stracił ważność) 2021-05-14 09:15:10
ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-04-30 13:04:12
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, gm. Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-04-21 08:47:29
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/ 2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-07 13:34:55
Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Cieszynka” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 14:47:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-31 08:37:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 26/2 obręb Szczuczarz, gm. Człopa - (artykuł stracił ważność) 2021-03-29 10:18:47
nabór na osbę prowadzącą kurs komputerowy dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-01 14:36:31
nabór na osobę prowadzącą Indywidualny trening finansowy i zarządzania mieszkaniem dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-01 14:33:38
Przedłużony nabór na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 2021-02-09 14:37:51
Nabór na wychowawcę do Placówki Wsparcia Dziennego "Cieszynka" w Człopie 2021-02-02 13:53:28
Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 60 m, o wydajności 49,0 m3/ wraz z obudowami, na terenie gospodarstwa rolnego p. Jacka Bródki na działce ewidencyjnej nr 5/3, obręb Załom , gmina Człopa . - (artykuł stracił ważność) 2021-01-22 11:40:53
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego nawykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 2 o głębokości 60 m, o wydajności 46 m3/h wraz z obudową , na terenie gospodarstwa rolnego p. Jacka Bródki, na działce numer ewidencyjny 98, obręb Załom, gmina Człopa 2021-01-21 11:23:26
Protokół z postępowania w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2021-01-15 10:36:06
ogłoszenie o wydaniu decyzji ws. przedsięwzięcia polegającego „wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 54 m, o wydajności 27,0 m3/h oraz studni głębinowej nr 2 o głębokości 54 m , o wydajności 49,0 m3/h wraz z obudowami na terenie gospodarstwa rolnego p. Jacka Bródki na działce ewidencyjnej nr 8/8, obręb Szczuczarz , gmina Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2021-01-12 14:53:12
ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „ wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 52 m, o wydajności 35,0 m3/h wraz z obudową , na terenie gospodarstwa rolnego p. Jacka Bródki na działce ewidencyjnej nr 8/7, obręb Szczuczarz , gmina Człopa” . - (artykuł stracił ważność) 2020-12-30 12:52:22
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2020-12-30 08:16:30
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.12.2020 roku 2020-12-22 13:58:26
Ogłoszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia budowia ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej) na działce ewidencyjnej 3/5, obręb Załom - (artykuł stracił ważność) 2020-12-22 09:13:21
Ocena oddziaływania naśrodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), działka numer ewidencyjny 98, obręb Załom”. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-03 13:31:41
Nabór na stanowisko inspektora ( podinspektora ) do spraw wymiaru podatków 2020-12-02 09:47:57
Ogłoszenie o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na działce ewidencyjnej nr 8/8, obręb Szczuczarz, gmina Człopa. . - (artykuł stracił ważność) 2020-11-30 14:29:29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i stacji transformatorowej" na działkach 16, 4/5, 190 w obr. Golin, gm. Człopa 2020-11-26 11:55:13
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 2020-11-25 13:40:52
Ogłoszenie w sprawie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa ujęcia wód podziemnych na działce nr 3/5, obręb Załom. - (artykuł stracił ważność) 2020-11-09 12:15:35
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-10-30 12:41:42
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB ws. zmian cen wody i kanalizacji 2009-12-03 13:44:29
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę działek rolnych... 2009-12-15 13:47:26
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - przebudowa ul. Przedszkolnej 2009-12-16 09:57:47
OBWIESZCZENIE - Przebudowa ulicy Przedszkolnej 2009-12-28 13:34:21
OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Czaplicach. 2010-01-18 14:46:08
Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę działek rolnych 2010-02-02 11:04:05
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego 2010-02-16 08:04:38
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego 2010-02-16 08:07:40
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA 2010-03-02 14:56:04
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-03-04 08:18:40
Informacja o wykazie nieruchomości... 2010-03-26 13:43:46
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieogranoczonym na sprzedaż nieruchomości 2010-03-31 13:11:41
Postępowanie ws. udzielenia zamówienia - administrowanie cmentarzami komunalnymi w mieście Człopa i wsi Mielęcin 2010-04-14 14:21:05
OBWIESZCZENIE- Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu. 2010-04-21 14:31:50
Szukają domu i odpowiedzialnego właściciela! 2010-04-28 12:47:43
Ogłoszenie - odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości o numerze 137/2 położonej w Jaglicach, Gmina Człopa. 2010-05-04 08:47:56
Ogłoszenie ws. wszczęcia procedury przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2010 - 2032." 2010-05-20 12:50:03
Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-20 14:40:50
OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu. 2010-05-31 15:12:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2010-06-01 08:07:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-06-09 13:29:00
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Człopie 2010-06-29 21:55:28
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Jaglicach 2010-06-29 21:56:01
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-01 14:37:38
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej w Człopie; data przetargu 03.08.2010 r. 2010-07-02 14:19:23
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa wraz z prognonzą oddziaływania ww. dokumentu na środowisko 2010-07-07 08:55:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-12 10:52:04
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-12 11:27:13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2010-07-15 14:17:07
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-07-16 13:41:32
Obwieszczenie - Przebudowa ul. Mickiewicza w Człopie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. 2010-07-16 14:53:00
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia 2010-07-19 13:42:07
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia. 2010-07-19 13:45:13
Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-26 13:00:24
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-07-28 12:16:47
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 30.08.2010 r. 2010-07-30 22:20:58
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 30.08.2010 r. 2010-07-30 22:36:13
Apel o pomoc dla terenów dotkniętych powodzią. 2010-08-06 15:08:51
Ogłoszenie - prośba o przekazywanie pamiątek i materiałów do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 2010-08-19 08:36:58
Przetarg na sprzedaż ciągnika Ursus C- 330 2010-08-27 09:45:29
Dostawa oleju opałowego lekkiego do ZGK-ZB w Człopie 2010-08-31 13:55:21
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-09-06 07:42:53
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Stare Osieczno - Szczuczarz od km 119 + 700 - 127 + 320 2010-09-13 09:48:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA - Granice okręgów wyborczych 2010-10-01 13:39:23
OBWIESZCZENIE - ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Mickiewicza 2010-10-05 11:17:42
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przejętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa 2010-10-25 09:59:09
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-12-09 14:59:35
Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2011. 2010-12-14 08:23:42
Ogłoszenie w sprawie osób przyjętych na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 roku. 2010-12-31 08:14:59
Obwieszczenie Burmistrza Krzyża Wlkp 2011-01-03 13:25:18
Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2011-01-13 10:18:11
Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-01-13 10:18:51
Wzór - oferty realizacji zadania publicznego 2011-01-26 14:53:32
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB ws. zmian cen wody i kanalizacji 2011-02-09 13:01:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-02-11 12:26:59
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-01 14:01:00
Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-01 14:08:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-28 18:21:03
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2011-03-31 08:39:33
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2011-03-31 08:44:27
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiat(y) na opał na działce 245/16 przy ul. Przedszkolnej w Człopie. 2011-04-19 10:44:06
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-04-20 19:34:44
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-04-20 19:56:21
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2011-05-04 12:56:13
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników 2011-05-19 11:00:06
Obwiszczenie o zakończeniu postępowania- wiata Przedszkole 2011-05-23 10:10:01
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-05-25 13:09:15
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-05-25 13:12:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty na opał na działce 245/16 przy ul. Przedszkolnej w Człopie 2011-06-01 11:57:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego. 2011-06-14 12:17:28
Ogłoszenie o wywieszonych wykazach. 2011-07-05 14:51:58
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-07-12 08:23:55
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:04:30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 48/8, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:09:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 372, ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:29:41
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 14/4, ul. Moniuszki, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:33:50
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 65/6 w Jaglicach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:35:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 394/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:38:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 263/1 i 263/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:42:09
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 150/7, ul. Bydgoska, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:54:12
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 157/1, ul. Młyńska, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:57:00
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. 2011-08-05 14:38:59
OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. 2011-08-10 21:12:20
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C 2011-08-12 08:48:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. 2011-08-22 09:41:19
Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-08-23 07:43:39
Nabór kandydatów na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-08-25 15:02:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwościach głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2011-08-31 14:44:13
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. 2011-09-02 11:37:44
OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. 2011-09-02 15:00:40
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-09 14:45:27
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2011-09-20 09:15:56
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach. 2011-09-21 14:55:57
Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-22 13:30:48
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-27 14:15:19
Informacja Burmistrza MiG Człopa w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Człopa 2011-09-27 15:05:11
OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach. 2011-10-21 14:49:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu soli wraz z wytwórnią solanki na działce nr 7/2 w Czaplicach (obręb Człopa Podgórze). 2011-10-31 10:53:36
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-11-24 20:47:39
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-11-25 13:59:09
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-11-25 14:03:26
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-11-25 14:06:09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012. 2011-12-08 09:01:07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 21:49:02
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 22:03:18
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 22:10:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. 2011-12-21 13:38:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-12-23 13:45:01
Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2012-01-02 14:58:36
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2012-01-30 09:04:03
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 10:37:32
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 10:40:47
Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 11:10:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. 2012-03-15 14:52:20
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-03-16 14:59:20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2012-03-20 20:17:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2012-03-23 08:36:01
Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów na tereny przyległych posesji oraz przejść i przejazdów przez jezdnię oraz urządzeń i obiektów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego... 2012-03-26 12:06:52
Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko podinspektora do spraw projektów UMiG Człopa. 2012-04-03 13:37:22
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2012-04-05 09:42:07
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE CZŁOPA i WSI MIELĘCIN 2012-04-16 14:44:08
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Załomie, dz. nr 12/2, 99 i 104, data przetargu 29.05.2012 r. 2012-04-27 20:57:27
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-05-10 14:56:35
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przelewice 2012-05-29 11:53:57
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach. 2012-06-15 09:33:16
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny. 2012-06-18 13:44:43
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-07-03 14:31:02
Zawiadomienie o odwołanym przetargu na działkę nr 85/3 położoną w Jaglicach. 2012-07-09 12:30:11
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 14:57:50
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 15:00:05
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 15:02:41
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie. 2012-08-08 14:30:08
OBWIESZCZENIE - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV 2012-08-14 13:01:26
Warsztaty wychowawczo - integracyjne, zawiadomienie o wyborze oferty. 2012-08-14 14:06:42
Zawiadomienie o odwołanym przetargu na działkę nr 199 położoną w rejonie ulicy Kolejowej w Człopie. 2012-08-27 15:11:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-09-03 12:31:53
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-09-14 14:56:25
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-09-17 11:35:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego 2012-10-08 14:17:35
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 14:56:23
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 14:58:44
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 15:00:49
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego. 2012-10-29 09:22:44
Ogłoszenie o planowanej przebudowie drogi leśnej pożarowej położonej w nadleśnictwie ... 2012-11-06 13:10:36
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 18.12.2012 r. 2012-11-15 14:51:45
OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Wołowe Lasy dz. nr 209/2, 211,215/1, 216 - Gmina Człopa 2012-11-19 10:50:08
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2012-11-30 11:40:53
W sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-11-30 14:38:55
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-12-14 13:59:05
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-12-21 10:36:32
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r. 2012-12-24 10:43:40
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2013-01-04 13:15:36
Apel Rady Miejskiej w Człopie w sprawie składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Człopa 2013-01-04 13:20:21
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych. 2013-01-24 13:11:56
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2013-01-29 09:41:53
POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 2013-02-01 13:36:30
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-03-14 14:51:59
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.05.2013 r. 2013-04-11 14:52:52
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r. 2013-04-12 14:32:21
Postanowienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w miejscowości Człopa 2013-05-07 11:39:55
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r. 2013-05-14 14:04:24
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Miasta i Gminy Człopa 2013-05-22 11:02:30
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Pana Jacka Jurka, zam. ul. Płowiecka 8, 60-277 Poznań 2013-05-23 12:53:31
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY 2013-06-05 07:59:05
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2012 roku udzielono ulg lub umorzeń. 2013-06-26 10:10:49
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-07-05 10:55:10
NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego. 2013-08-14 10:54:55
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2013-08-27 13:45:57
NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - wykaz osób spełniających wymagania formalne. 2013-08-30 13:27:37
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 07.10.2013 r. 2013-09-04 14:59:22
NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - Informacja z przeprowadzonego postępowania. 2013-09-09 14:42:27
OBWIESZCZENIE - Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej oraz budowa zbiornika bezodpływowego na działkach nr 32/2 i 31 przy ul. Mickiewicza w Człopie. 2013-09-13 14:24:14
OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Szyja na działkach nr 8057 i 8064 w obrębie Golin, gmina Człopa. 2013-09-19 12:40:08
OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Płycina na działce nr 8057 w obrębie Golin, gmina Człopa oraz na działkach 8360 i 8357 w obrębie Jelenie, gmina Człopa.. 2013-09-19 12:42:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-09-27 15:04:02
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r. 2013-11-18 20:25:31
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r. 2013-11-18 20:36:45
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2013-11-26 09:24:42
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028 2013-11-29 14:32:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-12-19 20:56:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-12-31 10:43:10
Konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-13 10:53:28
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego ekstensywnej hodowli rybackiej..." 2014-02-04 10:17:58
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2014-02-11 09:08:30
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie trybun dwurzędowych na wielofunkcyjnym boisku sportowym. 2014-03-04 12:05:10
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2014-03-20 19:30:28
Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie dwóch stawów rybnych na działce nr 600, obręb Wołowe Lasy. 2014-03-28 14:25:44
Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-03-31 14:44:15
Administrowanie cmentarzami komunalnymi - zapytanie o cenę 2014-04-08 13:29:11
Budowa farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin. 2014-04-08 13:32:18
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-04-14 13:25:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-04-18 09:08:36
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-04-29 12:40:11
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-05-05 15:02:54
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowej, teren ul. Polnej, Rybackiej i Podgórnej w Człopie. 2014-05-08 13:39:49
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-05-16 13:13:06
Budowa nowej linii kablowo-napowietrznej w obr. Dłusko 2014-05-21 10:55:19
Obwieszczenie o wykonaniu zatoki postojowej przy Pl. Zwycięstwa w Człopie 2014-06-06 08:24:43
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2014-07-31 14:36:34
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych. 2014-09-04 15:00:43
Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy 2014-09-11 12:00:13
Nabór na stanowsiko pracy w Szkole Podstawowej w Człopie: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC 2014-10-06 13:16:26
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. 2014-10-07 11:54:56
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie 2014-10-21 11:33:51
Ogłoszenie w sprawie osób, które zakwalifikowały się do nastepnego etapu naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. 2014-11-06 08:30:20
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2014-11-06 14:45:26
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. 2014-11-14 13:19:53
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-08 08:41:54
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-01-09 10:39:19
Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego USC 2015-01-09 10:50:34
Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2015-01-15 11:17:05
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzęu Stanu Cywilnego w Człopie. 2015-01-23 13:38:07
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. 2015-01-29 07:11:57
Ogłoszenie w sprawie zakończenia postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-02 13:28:12
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie. 2015-02-03 12:06:36
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-03 15:02:48
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. 2015-02-10 14:01:59
Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2015-02-11 14:46:51
NABÓR na stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego 2015-02-12 08:45:30
NABÓR na stanowisko Animatora Sportowego 2015-02-12 08:52:56
Protokół z konkursu ofert zadania publicznego 2015-02-12 09:54:06
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania do ubiegania się o stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-24 12:44:54
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2015-02-24 14:01:51
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Animatora Sportowego. 2015-02-26 13:40:14
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego. 2015-02-26 13:42:08
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-03-06 09:36:48
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 2015-03-06 10:24:02
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Sportowego. 2015-03-06 14:12:38
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Kulturalno-Sportowego. 2015-03-06 14:14:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. 2015-03-10 09:21:32
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa 2015-03-17 08:42:16
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Człopa. 2015-03-31 11:55:11
NABÓR na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2015-04-21 15:08:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegająącego na budowie linii elektroenergetycznej Mielęcin-Wołowe Lasy 2015-04-27 11:29:35
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika PNCKiS w Człopie. 2015-04-30 13:59:09
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2015-05-20 11:51:39
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2015-05-29 14:45:50
Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie sieci wodociągowej Człopa - Podgórze (Nałęcze) 2015-06-10 14:12:53
Ogloszenie konkursu ofert na ratownika wodnego na terenie Miasta i Gminy Człopa w okresie wakacji 2015 roku 2015-06-19 15:19:26
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. 2015-06-22 09:19:40
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie 2015-07-01 14:23:19
Obwieszczenie o rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Człopa Podgórze (Nałęcze) gm. Człopa 2015-07-06 11:28:08
Zbiórka odpadów problemowych 2015-09-29 07:11:40
Powiązanie linii kablowej Mielęcin i Wołowe Lasy 2015-10-08 09:17:06
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015-11-17 09:20:36
Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 2015-11-27 13:18:05
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do nawadniania upraw na działkach nr 6/19, 6/31, 54/1 w Trzebinie 2015-11-30 08:44:43
Remont i przebudowa dróg gminnych 2015-12-21 12:12:18
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-13 09:54:43
Obwieszczenie - modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa. 2016-01-27 08:27:24
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Człopa 2016-02-02 13:12:23
Protokół z wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego na 2016 r. 2016-02-03 11:34:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa. 2016-02-23 09:01:13
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-02-24 14:42:05
Zbiórka odpadów problemowych na terenie miasta i gminy Człopa. 2016-03-08 08:47:54
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-04-11 14:51:39
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2016-05-11 14:40:30
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-07-07 13:35:42
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie. 2016-07-14 09:00:51
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. 2016-07-26 14:35:57
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2016-08-05 14:22:57
Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. 2016-08-29 15:22:22
Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu 21 działek i budowie na każdej działce domu mieszkalnego jednorodzinnego, z działki nr 10/129 wCzaplicach, obręb ewidencyjny Człopa Podgórze, gmina Człopa. 2016-08-29 15:26:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ul. Strzelecka i częsci ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie oświetlenia 2016-11-15 14:00:54
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-11-17 14:56:23
Ogłoszenie o naborze ofert realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej 2016-12-30 09:02:47
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2017-02-07 14:58:09
Nabór na stanowisko Głównej Księgowej PNCKiS w Człopie 2017-02-08 12:50:15
Protokół z rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-02-10 13:50:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice 2017-04-28 11:26:42
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2017-04-28 14:41:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Gieczynek 2017-05-11 07:47:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice 2017-05-17 08:08:21
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania -Śieć wodociągowa w m.Gieczynek 2017-06-09 14:11:38
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa 2017-06-26 14:54:11
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa 2017-09-15 22:11:58
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - lista osób zakwalifikowanych 2017-10-02 14:52:24
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - test kwalifikacyjny 2017-10-04 12:01:02
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - wyniki 2017-10-09 12:28:46
Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Człopa 2017-10-27 14:08:19
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-05 14:25:52
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa 2017-12-11 08:33:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-19 14:11:24
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-19 14:26:24
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o zgłoszonych ofertach 2017-12-22 11:53:43
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o naborze 2018-01-03 10:37:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - wyniki naboru 2018-01-05 14:54:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2017-12-15 10:39:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Człopie na dz. 158/1-obr. Człopa 105 2018-01-09 09:51:22
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Człopa - Golin. 2018-01-29 11:09:51
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-01 09:58:23
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert 2018-02-19 14:50:32
Protokół w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2018-02-20 14:00:36
Budowa linii SN 15kV kablowej oraz dwóch stanowisk słupowych 15kV zlokalizowanych na działkach: 25, 23, 9, 14/6, obręb Pieczyska i na działkach :43, 354/2, 79, 71, 23, 404, 8346/1, 403, 10/6, 19, obręb Przelewice, 78-630 Człopa. 2018-03-28 10:13:56
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 2018-04-26 13:40:03
Obwieszczenie Starosty 2018-05-09 10:15:42
Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu wniosku o lokalizację celu publicznego - wieża telefonii komórkowej w Szczuczarzu - dz. 26/2, obręb Szczuczarz 2018-05-15 11:38:01
OBWIESZCZENIA STAROSTY WAŁECKIEGO 2018-05-25 13:50:01
Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-06-15 12:01:43
Dot. naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-06-22 14:32:13
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania-cel publiczny- ENEA 2018-07-03 08:07:17
Nabór na stanowisko Inspektora do spraw Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - lista osób zakwalifikowanych 2018-07-04 14:19:45
Nabór na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa- wyniki konkursu 2018-07-09 13:16:29
przebudowie drogi powiatowej nr 2318 w miejscowości Wołowe Lasy na działkach o nr Ew. 379,382,172/2 w obrębie Wołowe Lasy, gmina Człopa. 2018-07-25 10:28:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w m. Wołowe Lasy, gm. Człopa 2018-08-02 08:12:14
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej wraz z szafą kablową w m. Przelewice, gm. Człopa 2018-08-29 14:18:54
Obwieszczenie w sprawie ponownego ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-10-16 14:01:08
NABÓR na stanowisko Animatora Sportu 2018-11-06 09:30:55
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej w Człopie 2018-11-14 14:17:42
Projekt programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi 2018-11-15 09:29:18
Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw gospodarki mieszkaniowej. 2018-11-26 14:51:42
Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw księgowości podatkowej. 2018-11-26 14:54:11
Komunikat Dyrektora ZGKZB w sprawie uruchomienia zastępczego żródła dostawy wody zdatnej do spożycia 2018-11-27 17:27:03
Komunikat nr 2 Dyrektora ZGKZB w sprawie przydatności wody do spożycia 2018-11-29 14:38:50
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE - wyniki 1 etap 2018-12-03 12:24:37
Zakończenie postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla działki 26/2, obręb Szczuczarz, gm. Człopa 2018-12-12 11:31:45
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE - ogłoszenie o wyniku naboru. 2018-12-17 11:57:54
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej 2018-12-21 07:36:22
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora ( podinspektora ) ds. gospodarki mieszkaniowej 2018-12-21 07:47:38
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-12-21 11:14:53
Ogłoszenie o naborze ofert organizacji pożytku publicznego 2018-12-28 14:11:03
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Renowacji założeń małej retencji ? Rynna Grodzisko? 2019-01-04 12:18:40
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na renowacji założeń małej retencji 2019-01-11 12:15:57
Nabór na stanowisko radcy prawnego 2019-01-14 12:09:07
Zakończenie postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla działki 10/2, obręb Bukowo, gm. Człopa 2019-01-28 10:34:08
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego 2019-01-31 14:39:08
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN Wołowe Lasy - Straduń 2019-02-01 12:20:52
Petycja zlożona w dniu 15.11.2018 r. przez Schulz-Efekt Sp. z o. o. wraz z odpowiedzią 2019-02-11 11:16:21
Nabór na stanowisko kierowcy 2019-02-28 09:58:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2019-03-05 11:16:35
Obwieszczenie 2019-03-08 14:33:15
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Człopa 2019-03-13 08:38:09
Zapytanie ofertowe - Pocięcie drewna opałowego. 2019-03-13 14:58:09
Protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2019-05-06 12:58:40
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 2019-05-07 09:23:37
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2019-05-07 12:26:34
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Człopie. 2019-06-03 09:13:57
Informacja o wyborze oferty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.6 wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2019-06-05 12:20:39
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6 2019-06-10 12:17:37
Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia "Renowacja założeń małej retencji - Rynna Grodzisko". 2019-06-18 07:39:26
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa 2019-07-09 08:27:22
Informacja dla przedsiębiorców. 2019-08-13 11:55:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- hydrofornia, ul Piaskowa, 78-630 Człopa 2019-09-18 09:22:12
Obwieszczenie o zmianie decyzji celu pblicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (Play) na działce 10/1, obręb Bukowo, gm. Człopa 2019-09-30 11:37:41
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" 2019-10-01 11:12:30
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2019-10-02 10:08:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody na działkach 130/4 i 84/66 przy ul. Piaskowej, obr. Człopa 105, m. Człopa 2019-10-10 12:30:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- Budowa linii kablowej nN 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej w obrębie Drzonowo, gm. Człopa 2019-10-14 11:57:16
Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury - tablic informacyjnych na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105 oraz na działce 5/4 w obrębie Trzebin 2019-10-24 13:13:55
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-28 14:32:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania " Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury ? tablic informacyjnych" na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105, m . Człopa i na działce 5/4 w obrębie Trzebin, gm. Człopa. 2019-11-19 09:49:50
Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowi sieci wodociągowej Człopa-Trzebin-Drzonowo" 2019-11-21 13:00:59
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. 2019-11-25 12:42:02
przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na długości 1,2 km - odcinek w m. Mielęcin - w ciągu ul. 1-go Maja i Dworcowej pomiędzy tablicami miejscowości wraz z odwodnieniem. 2019-11-27 13:57:15
BDO komunikat dla przedsiębiorców. 2019-12-04 09:52:24
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawielokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej Człopa-Trzebin-Drzonowo" 2019-12-16 14:18:28
Protokół z rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2020-01-13 11:38:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego"Budowa linii napowietrzno-kablowej" 2020-01-13 13:19:50
Ogłoszenie - Dowożenie drewna 2020-01-15 12:18:53
Ogłoszenie - Pocięcie drewna 2020-01-15 12:21:52
Ogłoszenie - Transport drewna 2020-01-15 12:22:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej 2020. 2020-01-16 08:31:33
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 13.01.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na długości 1,2 km - odcinek w m. Mielęcin - w ciągu ul. 1-go Maja i Dworcowej pomiędzy tablicami miejscowości wraz z odwodnieniem?, 2020-01-16 08:52:20
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu dla hodowców drobiu 2020-01-31 09:55:41
Rozporządzewnie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 2020-02-21 12:07:18
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich, które odbędzie się w dniu 20.03.2020 o godz. 10.00 w Wałczu 2020-03-06 14:40:35
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest administrowanie cmentarzy komunalnych w gminie Człopa 2020-03-16 12:47:48
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na odcinku drogi krajowej 22- Mielęcin 2020-04-20 12:50:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV" obr. Człopa 106, ul. Polna, m. Człopa" 2020-04-22 14:27:01
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. 2020-04-28 09:12:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii kablowej w obrębie Człopa 106, m. Człopa, ul. Polna 2020-05-25 09:44:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych 2020-06-09 11:41:29
Otwarty nabór na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 2020-06-17 07:15:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Załom, gm. Człopa 2020-07-01 08:37:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla działki 133, obr. Drzonowo, gm. Człopa. 2020-07-01 08:40:28
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy. 2020-07-14 12:52:51
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 2020-07-16 09:42:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej (żłobek z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 2020-07-24 08:50:04
Obwieszczenie o lustracji terenowej dla prtzedsięwzięcia : Przebudowa drogi powiatowej na odcinku droga K22 - Mielęcinn 2020-09-01 14:09:52
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/ 2020 z dnia 31.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-17 11:39:19
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie braku przydatności wody z wodociągu Golin. 2020-09-18 12:57:49
Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie 2020-09-28 16:07:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego" Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV" 2020-10-14 14:18:36
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie 2020-10-21 15:52:59
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno - zimowym 2020/2021 oraz informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2020-10-23 13:18:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
01 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
01 gru 2009, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
01 gru 2009, godz. 15:02