Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia poniżej 30000 euro


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
notatka o złożonych ofertach: dostawa środków czystości w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” 2021-06-17 12:42:31
Informacja o złożonych ofertach: dostawa środków czystości w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” 2021-06-07 14:58:11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA : Dostawa środków czystości w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - (artykuł stracił ważność) 2021-06-02 10:47:33
zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-27 12:19:52
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA Z ROZEZNANIA RYNKU dla zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”. 2021-05-06 10:56:24
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt ."Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" realizowanego w ramach RPO WZ współfinansowanego przez UE w ramach EFS. 2021-04-29 13:25:05
Uzupełnienie informacji o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”. 2021-04-16 14:18:59
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”. 2021-04-15 14:25:34
ODPOWIEDZI NA PYTANIA : Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” - (artykuł stracił ważność) 2021-04-08 11:00:25
Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu:"Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" 2021-04-02 11:06:30
ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Cieszynka” 2021-03-24 07:31:24
zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt ."Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" - (artykuł stracił ważność) 2021-03-17 07:17:56
ogłoszenie o wyborze oferty: prowadzenie treningu personalnego dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” 2021-03-11 12:42:35
ogłoszenie o wyborze oferty: prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” 2021-03-11 12:41:17
zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Cieszynka” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-04 14:14:20
zapytanie ofertowe: prowadzenie treningu personalnego dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-01 14:41:49
zapytanie ofertowe: prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K016/19 pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa” - (artykuł stracił ważność) 2021-03-01 14:40:16
zaproszenie do składania ofert: prowadzenie zajęć ruchowych w tym zabiegów fizjoterapeutycznych dla uczestników projektu „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” - (artykuł stracił ważność) 2020-12-16 14:48:28
Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach - (artykuł stracił ważność) 2020-11-06 09:17:26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Przedszkolnej w miejscowości Człopa" - (artykuł stracił ważność) 2020-11-03 11:58:25
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim, gm. Człopa" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-30 14:44:10
"Likwidacja barier transportowych na terenie Miasta i Gminy człopa - zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych" 2020-10-02 09:09:42
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2020r." 2020-09-28 10:32:30
zaprosszenie do składnia ofert: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa w 2020r. 2020-09-21 14:36:07
informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.6.2020 dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia Plus" 2020-09-01 14:02:51
zaproszenie do składania ofert: dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia Plus" 2020-08-24 12:45:07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" 2020-05-08 12:34:14
Informacja o wyborze oferty na dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" 2020-04-24 18:57:42
zaproszenie do skladania ofert: dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" 2020-04-17 12:55:35
informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa 2020-01-09 13:02:29
zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa 2019-12-17 11:25:17
informacja o wyborze oferty na wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem" 2019-12-17 10:17:46
zaproszenie do składania ofert: wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem" 2019-12-13 08:52:16
notatka z rozeznania cenowego: przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu ?Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie 2019-12-02 14:35:14
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁOPA" 2019-11-19 14:35:04
rozeznanie cenowe: przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie" 2019-11-12 15:29:08
informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2019 r. 2019-11-04 12:18:40
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania "Unieszkodliwianiw wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2019 r." 2019-10-30 13:11:23
informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż obiektw małej architektury w ramach zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" 2019-10-18 09:38:33
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA 2019-10-14 09:41:55
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" 2019-10-11 13:32:18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU UL. POŁUDNIOWA 17 W CZŁOPIE 2019-08-19 13:36:42
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA 2019-08-09 12:33:29
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W CZŁOPIE 2019-08-09 12:26:15
Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-10 10:10:06
Informacja o wyborze oferty na publikację artykułu promującego projekt "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-10 10:08:54
ROZEZNANIE CENOWE: umieszczenie artykułu promującego projekt "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-05 14:51:34
ROZEZNANIE CENOWE: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-05 14:10:32
zaproszenie do składania ofert: usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa 2018-12-19 10:17:07
notatka z rozeznania cenowego na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-11 14:35:51
ROZEZNANIE CENOWE: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-06 14:11:35
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku ZP.271.10.2018 przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-03 13:08:22
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku ZP.271.9.2018 zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-11-27 14:36:29
ROZEZNANIE CENOWE: zakup i dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-11-20 14:13:54
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.4.2018 dot. realizacji zadania "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-08-29 13:21:07
ROZEZNANIE CENOWE: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-07-23 12:57:50
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.2.2018 dot. realizacji zadania "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-06-26 10:32:58
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-06-11 09:20:52
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa-etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/" 2018-03-29 18:28:34
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" 2017-12-04 14:41:35
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." 2017-11-24 11:46:06
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2017 r. 2016-12-13 12:12:57
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2016-06-27 14:03:09
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." 2015-03-02 09:29:06
Wynik postępowania " zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie " 2015-02-17 08:34:07
"Remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie." 2015-01-29 13:49:35
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Naprawa nieszczelności kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi krajowej K22 na ul. Moniuszki w Człopie. 2014-10-03 14:55:07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00. 2014-09-16 15:27:04
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach " 2013-08-13 14:03:45
Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo" 2013-07-23 13:45:11
Pełninie funkcji inspektora nadzoru inwestorskkiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie" 2012-10-22 08:47:33
Przeprowadzenie Warsztatów wychowawczo - integracyjnych z beneficjentami i ich rodzinami w ramach projektu systemowego Druga Szansa POKL 2007 - 2013 2012-07-18 09:51:26
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie. 2012-04-16 09:34:12
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. 2012-02-10 09:27:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" 2012-01-02 14:21:40
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Akacjowej i odcinka drogi łączącego ulicę Akacjową i Gospodarską w Człopie. 2011-06-15 08:19:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
15 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
15 cze 2011, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
15 cze 2011, godz. 08:19