Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 29.05.2012 r.

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona przy ulicy Leśnej w Człopie o numerze geodezyjnym 46/14 i powierzchni 520 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminne działki gruntowe nr 44/10, 44/5, 44/7 i 46/12.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00018261/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 25 000,00 zł

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy usługowo - mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona przy ulicy Polnej w Człopie
    o numerze geodezyjnym 190/2 i powierzchni 1260 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalna zabudowa wielorodzinna oraz zespół usługowy w rejonie ulicy Polnej.

Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi asfaltowej nr 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019866/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 63 000,00 zł

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy usługowo - mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona przy ulicy Polnej w Człopie
    o numerze geodezyjnym 190/3 i powierzchni 1343 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalna zabudowa wielorodzinna oraz zespół usługowy w rejonie ulicy Polnej.

Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi asfaltowej nr 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019866/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 68 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012 r. (wtorek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 24 sierpnia 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 27.07.2012 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
27 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
27 lip 2012, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
27 lip 2012, godz. 14:57