Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – rok 2021”

.271.1.2021                                                                                    Człopa, dnia 14.09.2021 r.

 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

zamówienia o wartości od 8 000 zł do 50 000 zł

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi demontażu, transportu
  i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa w przewidywanej ilości 2 290 m2  (41,22 Mg – przy zastosowaniu przelicznika 1 m2 = 18 kg) w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – rok 2021”.
 2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 29.10.2021 r.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia 44 379,00 zł netto ustalona na podstawie szacunkowych cen podanych w wiadomościach elektronicznych
 4. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Paulina Samolczyk
 5. Data ustalenia wartości zamówienia: 06.08.2021 r. - 09.08.2021 r.
 6. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena Mg brutto (zł)

D,T,U płyty azbestowe

Cena Mg brutto (zł) T,U

płyty azbestowe

Inne kryteria

Kwota brutto (zł)

całość zadania

Uwagi

1.

 

REVOL Sp. z o.o. sp.k.

ul. Senatorska 21/30-31

90 - 192 Łódź

karolina.revol@wp.pl

9 097,92

33 242,40

nie dotyczy

42 340,32

 

 

2.

EKO24 Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74 – 400 Dębno

ekofairplay@op.pl

5 967,00

27 360,00

nie dotyczy

33 327,00

Oferta najkorzystniejsza

3.

MAXMED ZUH M. Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

biuro@maxmed.pl

10 462,61

29 179,44

nie dotyczy

39 642,05

 

4.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Szklana 20

43-300 Bielsko – Biała

gminy@logistykaodpadow.pl

6 823,44

29 548,80

nie dotyczy

36 372,24

Błąd w kalkulacji oferty, prawidłowa wartość nie wpływa na wybór oferty najkorzyst.

D-demontaż, T-transport, U-unieszkodliwienie

 

 1. Informację uzyskano w dniach: 09.09.2021 r. – 14.09.2021 r.
 2. Wybrano Wykonawcę nr 2: EKO24 Barbara Plewko

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: cena oferty – 33 327,00 zł brutto

  Oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu.

  Wyboru dokonano zgodnie z kryterium: „cena = 100%”

 

Człopa, 14.09.2021 r.

Miejscowość, data                                 

 

 

                     Paulina Samolczyk

                 (podpis pracownika)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

14.09.2021 r.

Jerzy Bekker

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Data i podpis osoby upoważnionej

 

 

                                                                                 ……………………………………………..


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
14 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
14 wrz 2021, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
14 wrz 2021, godz. 12:48