Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C


Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C, w tym wieży kratowej o wysokości do 62 m npt. wyposażonej w system antenowy zainstalowany na wspornikach stalowych oraz zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych umiejscowionych w szafach u podstawy wieży- na działce nr 158/10 przy ulicy Kolejowej w Człopie

.

Miasto i Gmina Człopa Człopa, dnia 02.08.2011 r.

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

GN.6730.25.2011

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071

z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C, w tym wieży kratowej o wysokości do 62 m npt. wyposażonej w system antenowy zainstalowany na wspornikach stalowych oraz zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych umiejscowionych w szafach u podstawy wieży- na działce nr 158/10 przy ulicy Kolejowej w Człopie , prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika - pana Marcina Majera, Baza Sp. z o.o. ul. Mohna 2 , 87-100 Toruń, zebrano już wszystkie dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron.

Dokumentacja udostępniona jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w godzinach od 8.00 do 14.00.

Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 067/2591522 wew. 53

Planowany termin wydania decyzji szacuje się na pierwszy dzień po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

z up. B U R M I S T R Z A

mgr Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Zamieszczono:

1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Tablice ogłoszeń.

3. Biuletyn Informacji Publicznej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
12 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
12 sie 2011, godz. 08:48

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
12 sie 2011, godz. 08:48