Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu.

OBWIESZCZENIE – Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu.

 

 

Człopa, dnia 31.05.2010 r.


GN. 7331 - 15/ 8/ 2010

OBWIESZCZENIE


                    Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.7331-15/7/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową obejmującej w szczególności budowę sieci linii kablowych  z przyłączami i linia kablową zasilającą oświetlenie terenu na działkach nr: 13/3, 13/4, 22, 23, 4/1, 25/2, 26, 28/1, 18, 19, 21/1, 25/1, 20/1, 9/1 (obręb geodezyjny Szczuczarz) oraz likwidację istniejącej linii napowietrznej NN 0,4 kV w części przebiegającej przez działki nr: 17, 4/1, 4/2, 18, 19, 20/2, 26, 28/1, 9/1, 10/6, 25/1, 20/1 (obręb geodezyjny Szczuczarz)
w Szczuczarzu, gmina Człopa.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będących właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia od publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz od dnia publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w Szczuczarzu oraz na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.

z up. B U R M I S T R Z A

mgr Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa


Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.

2. Tablica ogłoszeń w Szczuczarzu.

3. Internet.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
31 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
31 maj 2010, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
31 maj 2010, godz. 15:12