Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Człopa, dnia 27.01.2012
 
GN.6733.8.2011
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071
z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek Miasta i Gminy Człopa, złożony w dniu 27 grudnia 2011 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, adaptacji, remoncie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na  punkt  przedszkolny (publiczny), ew. rozbudowa w partii wejściowej (podjazd dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne).
Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 067/2591522

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć
 
 

1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.
2. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
30 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
30 sty 2012, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
30 sty 2012, godz. 09:04