Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odpowiedź na petycję złożoną w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach

 

Człopa, dnia 3 lipca 2020 roku

 

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

BG.1431.4.2020

 

Szulc - Efekt

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1429), w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2020 roku przesłany drogą elektroniczną o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje:

 

Ad. 1 Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej?

Odpowiedź:

Kwota wydatkowana na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i ochrony bakteriologicznej w 2019 roku wyniosła: 2.562,59 zł

 

Ad. 2 Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych jakie zakupiła Gmina (odnośna - powołana - Jednostka Organizacyjna Gminy) do realizacji zadań określonych w §1?

Odpowiedź:

Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie zakupił w 2019 roku: podchloryn sodu za cenę

netto 3,04 zł za 1 kg ( zakupiono 176 kg) oraz tabletki Jasol za cenę netto 59,74 zł za 1 kg ( zakupiono 36 kg)

 

Ad. 3 Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT zawartego
w cenie podchlorynu sodu - stosowanego przez Gminę (odnośną Jednostkę Organizacyjną Gminy) - do dezynfekcji wody pitnej?

Odpowiedź:

Podchloryn sodu stawka VAT 23 %, tabletki Jasol stawka VAT 8%

 

Ad. 4 Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - nazw handlowych flokulantów
i koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody oraz odnośnych cen netto i ilości - nabywanych przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy)

Odpowiedź:

Środki do oczyszczalni ścieków: PIX 113 ( wodny roztwór siarczanu żelaza) 0,68 zł netto/ kg - zakup

1540 kg, Optifloc C 494 ( proszek kationowy) 20,64 zł netto/kg - zakup 50 kg

 

Ad. 5 Wnosimy o podanie krótkiego - max 4 zdaniowego opisu technologii na jakiej oparta jest praca oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. W procesie oczyszczania ścieków należy wymienić kolejno występujące po sobie etapy oczyszczania:

- wyłapywanie skratek na kracie mechanicznej,

- oddzielenie piasku w piaskowniku,

- oczyszczanie biologiczne oparte o osad czynny realizowane w bioreaktorze o przepływie

tłokowym podzielonym na strefy:

- beztlenową z recyrkulacją zewnętrzną,

- niedotlenioną z recyrkulacją wewnętrzną,

- tlenową,

- sedymentacja w osadniku wtórnym, w którym następuje rozdział ścieków oczyszczonych od

osadu. Nagromadzone osady są na bieżąco recyrkulowane recyrkulacją zewnętrzną , a ich

nadmiar jest odprowadzany do komory stabilizacji,

- mechaniczne odwadnianie ustabilizowanego osadu,

- magazynowanie osadu na poletkach osadowych lub bezpośredni odbiór przez firmy

zajmujące się jego zagospodarowaniem,

- odprowadzanie ścieku oczyszczonego do odbiornika (rzeki) poprzez stawy z wierzbą,

- stacja zlewna ścieków dowożonych.

 

Ad. 6 Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w związku
z tym procesem.

Odpowiedź:

Z przepompowni ścieków wybierany jest piach i inne zanieczyszczenia beczką ascenizacyjną
a następnie płukane wodą pod ciśnieniem. Prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników i nie obliczamy osobno kosztów tego zadania.

 

Ad. 7 Czy na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli rekreacyjnych?

Odpowiedź:

Mieszkańcy korzystają z okolicznych jezior.

 

Ad. 8 Jakie działania podejmuje gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach, o których mowa wyżej.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że są to naturalne jeziora nie podejmowane są żadne działania w tym zakresie.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
03 lip 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
03 lip 2020, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
03 lip 2020, godz. 13:44