Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Człopa, dnia 15.07.2010 r.

 

 

 

                                                          

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.   ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu  w dniu 15.07.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków dla miejscowości Dzwonowo.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie – pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

 

 

 

 

Wnioskodawca:

1. Miasto i Gmina Człopa

 

 

 

Zawiadomienie wywieszono  w dniu 15.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w Człopie i Dzwonowie oraz zamieszczono na stronie internetowej  www.bip.czlopa.pl

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominik Janeczek

Data wytworzenia:
16 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Dominik Janeczek

Data publikacji:
16 lip 2010, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Dominik Janeczek

Data aktualizacji:
16 lip 2010, godz. 13:41