Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach "

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 13.08.2013 r.

B.27.20.2013

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach ”.

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach” , które obejmuje zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót.

2.      Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.

3.      Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.

4.      Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 02.12.2013 r.

5.      Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 22.08.2013 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

6.      Otwarcie ofert nastąpi 22.08.2013 r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

7.      Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.

8.      Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.

10.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

                                                       

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                        mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13 08 2013 14 03 45zaA A cznik nr 1 (DOC, 36.50Kb) 2013-08-13 14:03:45 91
13 08 2013 14 03 45zaA A cznik nr 2 (DOC, 25.00Kb) 2013-08-13 14:03:45 21
13 08 2013 14 03 45zaA A cznik nr 3 (DOC, 41.50Kb) 2013-08-13 14:03:45 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
13 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
13 sie 2013, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
13 sie 2013, godz. 14:04