Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza przetarg

ustny ograniczony dla właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonej

na terenie Miasta i Gminy Człopa

  1. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 86/9 i powierzchni 853 m2, położona przy ulicy Młyńskiej w Człopie .

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne zachowanie istniejących usług oraz symbolem CZ.RM2 - teren zabudowy zagrodowej gospodarstwa rybackiego.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na jej usytuowanie dostęp do drogi publicznej może być osiągalny poprzez korzystanie z sąsiednich nieruchomości, co warunkuje sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli sąsiednich posesji.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00020293/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 17 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

10% ceny wywoławczej do dnia 19 stycznia 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 19 stycznia 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową działką zostaną listownie powiadomieni o powyższym przetargu. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu będzie równoznaczne z wpłaceniem wadium w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 20.12.2011 r.       


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
20 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
20 gru 2011, godz. 22:10

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
20 gru 2011, godz. 22:10