Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

rozeznanie cenowe: przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie"

ZP.271.6.2019                                                                                  Człopa, dnia 12.11.2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Człopie – Realizator Projektu

reprezentowana przez

p. Wiesławę Sieczkę – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie

Adres:

Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa

tel./fax 67 259 10 30

www.szkolapodstawowa.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza w imieniu swoim oraz Beneficjenta Projektu - Gminy Człopa

do złożenia ofert:

 

  1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”. Szczegóły:

a. warsztaty dla personelu i zespołu projektowego: max 25 osób dorosłych, długość zajęć: do 60 min, godziny realizacji 14.30 – 17.00

b. warsztaty dla uczestników: łącznie 118 uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej,
1 grupa,  długość zajęć 45 min,  godziny realizacji 8.00 – 14.30.

  1. Termin realizacji zamówienia: w terminie 19-29.11 2019.

Terminy zajęć dla grupy uczniów oraz personelu i zespołu projektowego należy ustalić z Koordynatorem Szkolnym projektu w sposób niezakłócający trybu pracy szkoły.

  1. Miejsce wykonywania usługi: Szkoła Podstawowa w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.
  2. Płatność: w terminie do 7 dni od dnia złożenia prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. Dane Zamawiającego do faktury:

Nabywca: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, NIP 7651602873

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa

  1. Sposób i termin złożenia oferty: oferty składane drogą elektroniczną na adres: fundusze@czlopa.pl do dnia 15.11.2019 r., godz. 10.00
  2. Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. godz. 10.15
  3. Kryterium oceny ofert: cena wykonania zamówienia – 100%
  4. Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał umysłowy oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć tego lub podobnego typu umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
  5. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82
  6. Sposób przygotowania oferty: wiadomość elektroniczna z tematem „oferta: warsztaty równości płci w SP”. W treści e-maila należy podać oferowaną kwotę netto/brutto za  realizację w całości niniejszego zamówienia oraz planowany przebieg/konspekt/scenariusz warsztatów (dla każdej grupy).

 

                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                         Wiesława Sieczka

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
12 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
12 lis 2019, godz. 15:29

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
12 lis 2019, godz. 15:29