Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Sprawozdania z realizacji budżetu i gospodarki pozabudżetowej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku 2021-07-21 08:53:20
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku 2021-07-21 08:52:39
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-07-21 08:51:30
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku 2021-07-21 08:46:39
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorzadu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku 2021-07-21 08:45:36
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-07-21 08:41:30
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy : do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-07-21 08:40:09
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku 2021-04-26 13:43:16
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku 2021-04-26 13:42:34
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 2021-04-26 13:08:11
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 2021-04-26 13:04:51
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku 2021-04-26 13:03:19
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorzadu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku 2021-04-26 13:02:21
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy : do dnia 31 marca roku 2021 2021-04-26 13:00:53
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-02-18 09:43:33
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-02-18 09:41:41
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorzadu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-18 09:39:38
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-18 09:34:14
Rb-UZ sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku 2021-02-18 09:31:49
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020 r. 2021-02-18 09:29:05
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-02-18 09:27:08
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin/ miast na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-18 09:25:17
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy : do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-18 09:23:12
Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-11-06 13:57:55
Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-11-06 13:56:45
Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-11-06 13:53:16
Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-11-06 13:52:01
Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-11-06 13:50:48
Rb-30S do dnia 30 września roku 2020 2020-11-06 13:41:33
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 2020-07-22 10:31:19
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca roku 2020 2020-07-22 10:21:41
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJIjednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-04-23 10:14:12
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-04-23 10:12:35
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 2019-04-24 10:00:55
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 2019-04-24 09:56:40
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. r. 2017-04-27 11:52:00
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r. 2016-11-04 07:55:21
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. 2017-02-24 09:34:15
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r. 2016-07-22 12:06:36
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2016 r. 2016-04-22 13:07:04
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. 2016-03-01 11:20:21
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2015 2015-10-22 13:25:03
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2015 2015-07-21 13:33:54
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2015 2015-04-29 12:32:34
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2014 2015-04-29 12:32:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2014 2015-04-29 12:30:36
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok 2015-03-31 08:18:36
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2014 2014-07-21 07:27:52
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2014 2014-04-22 07:58:47
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r. 2014-04-01 12:11:07
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2013 2014-02-18 14:14:09
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 10:18:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 08:13:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-07-24 08:11:12
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-07-24 08:09:14
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-07-24 08:06:51
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2013 2013-11-04 10:24:54
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 2013-07-18 13:10:22
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2013 2013-04-22 14:05:46
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012 r. 2013-03-29 14:17:00
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2012 2013-02-26 14:23:12
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2012 2012-10-18 14:15:10
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2012roku 2012-07-20 13:11:17
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r. 2012-04-25 10:16:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca2012 2012-04-25 10:15:13
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 2012-03-15 09:05:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2011 2011-12-15 13:18:19
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2011 2011-08-26 11:01:36
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca 2011 2011-04-27 09:13:26
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2010r. 2011-04-27 09:10:22
Limity wydatków MiG Człopa na programy z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2010 - wykonanie 2011-04-27 09:07:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 r. 2011-04-12 09:30:36
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2010 2011-03-11 09:14:57
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2010 2010-11-17 14:59:08
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2010 2010-07-23 10:05:56
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2010 2010-04-23 13:52:40
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2009 2010-03-01 08:39:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 r. 2010-02-24 11:20:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 r. 2010-02-24 11:19:58
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 r. 2010-02-24 11:19:00
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2009 - korekta 2009-12-18 13:32:15
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2009 2009-12-18 13:31:46
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2009 2009-12-18 13:30:53
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2009 2009-12-18 13:30:34
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 r. 2010-04-30 12:57:38
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej M i G Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014r. 2014-08-22 10:59:47
Sprawozdanie ze stanu finansowego Miasta i Gminy Człopa na 30.11.2010r. - na koniec kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Haliny Rakowskiej 2010-12-14 07:57:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Narel

Data wytworzenia:
18 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
18 gru 2009, godz. 13:29

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
18 gru 2009, godz. 13:29