Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU UL. POŁUDNIOWA 17 W CZŁOPIE

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 19.08.2019 r.

B.27.5.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na budowę układu komunikacyjnego przy budynku

ul. Południowa 17 w Człopie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa układu komunikacyjnego przy budynku ul. Południowa 17 w Człopie.

Zakres robót:

 1. rozebranie krawężników, ław betonowych z wywozem i utylizacją,
 2. korytowanie pod nowe nawierzchnie na głębokość ok. 30 cm,
 3. ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z b-15,
 4. warstwa odsączająca 10 cm z zagęszczeniem,
 5. podbudowa z kruszywa łamanego/gruzobeton 15 cm pod utwardzenia i parkingi,
 6. podbudowa 10 cm z piasku pod chodniki,
 7. nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce cem. – piask.
 8. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolorowej 6m na podsypce piaskowej
 9. wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady komunalne o wymiarach 6,00x4,00m
 10. uzupełnienie między krawężnikiem najazdowym i drogą/ulicą,
 11. uzupełnienie gruntu między obrzeżem chodnika a trawnikiem.
 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy
  • przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów,
  • przedłożenie atestów, certyfikatów na wbudowane materiały,
 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 11.10.2019 r.
 3. Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.
 4. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 27.08.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa                    -sekretariat.
 5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Budowa układu komunikacyjnego przy budynku ul. Południowa 17 w Człopie”.
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:     
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:          
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie  wybrana.
 10. Okres gwarancji i rękojmi : 3 lata
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

                                                

                                                                                   

                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                       mgr Jerzy Bekker

                                                                                            

                                                     


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 08 2019 13 36 42 dokumentacja projektowa (PDF, 2.28Mb) 2019-08-19 13:36:42 53
19 08 2019 13 36 42 plan sytuacyjny (PDF, 2.44Mb) 2019-08-19 13:36:42 100
19 08 2019 13 36 42 przedmiar robot (PDF, 3.00Mb) 2019-08-19 13:36:42 51
19 08 2019 13 36 42 zalacznik nr 1 (DOCX, 14.95Kb) 2019-08-19 13:36:42 89
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
19 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
19 sie 2019, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
19 sie 2019, godz. 13:39