Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku."

numer sprawy: PG.392.1.2015                                                                                                        02.03.2015r.

 

 

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„ Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 • CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na trasie Człopa – Jelenie - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 1 do oferty. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa – Jelenie przystanek – Miradź - Golin – Załom przystanek  – Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 82 km dziennie, 144 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.

 

 • CZĘŚĆ II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i oddziału zamiejscowego w Mielęcinie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie  i oddziału zamiejscowego w Mielęcinie w dni nauki szkolnej w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola określono w załączniku Nr 1 do oferty. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa I poranna: Człopa – Przelewice – Pieczyska – Pieczyska sklep - Drzonowo – Trzebin – Człopa przedszkole, trasa II popołudniowa: Człopa przedszkole – Trzebin – Drzonowo Wałeckie – Jaglice – Wołowe Lasy - Mielęcin – Wołowe Lasy – Jaglice – Drzonowo Wałeckie  - Trzebin - Człopa jeden raz dziennie (łącznie 66 km dziennie, 144 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.
 1. Termin realizacji zamówienia: od 16 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
 2. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających.
 3. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
 4. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 należy składać do 09.03.2015 r. do godz. 12.00 w Publicznym Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa - sekretariat.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 09.03.2015 r. o godz. 12.15.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Żylińska tel. 67/2591501.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „ Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”
 8. Wymagane dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  na każdej ze stron  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 9. Oferty na poszczególne części zamówienia będą oceniane odrębnie według następujących kryteriów: cena wykonania zamówienia 100 %

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Człopie 

mgr Wiesława Sieczka

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 03 2015 09 29 06Zalacznik Nr 1 (PDF, 115.74Kb) 2015-03-02 09:29:06 88
02 03 2015 09 29 06Zalacznik nr 2 (PDF, 153.08Kb) 2015-03-02 09:29:06 16
02 03 2015 09 29 06Zalacznik Nr 3 (PDF, 153.37Kb) 2015-03-02 09:29:06 92
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
02 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
02 mar 2015, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
03 mar 2015, godz. 07:10