Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA

 

 

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 09.08.2019 r.

B.27.8.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wymianę źródła ciepła w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wymiana źródła ciepła w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Zamawiający wymaga wymiany istniejącego kotła o mocy 300 kW na kocioł o nie mniejszej mocy na eko-groszek, 5 klasy, z certyfikatem ECODESIGN, o sprawności cieplnej min. 90%. Jeżeli w wyniku wymiany kotła zajdzie konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu organu jeżeli pozwolenie nie będzie wymagane, to dokumentację tą Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. Przedmiotem zapytania jest również uruchomienie instalacji C.O. wraz z regulacją odbiorników. Po stronie Wykonawcy jest również dostosowanie pomieszczeń kotłowni do wymogów przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy

  • przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów,

  • przedłożenie atestów, certyfikatów na wbudowane materiały,

 • Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2019 r.

 • Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.

 • Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 20.08.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa -sekretariat.

 • Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena - 100 %.

 • Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała, pytania dotyczące zamówienia należy przesyłać na adres: inwestycje@czlopa.pl

 • Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Wymiana źródła ciepła w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa”

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie umieszczona na UMiG Człopa.

 • Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 • Okres gwarancji i rękojmi : 3 lata

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09 08 2019 12 40 15 zalacznik nr 1 (DOCX, 14.91Kb) 2019-08-09 12:40:15 23
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
09 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
09 sie 2019, godz. 12:33

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
09 sie 2019, godz. 12:40