Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIA 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-05-25 12:08:39
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-05-22 08:16:55
Zarządzenie nr 36/2023 BMiG Człopa z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-05-19 08:37:48
zarzadzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2023-05-15 09:57:18
Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-05-10 13:13:12
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2022 r. 2023-05-09 13:17:03
Zarzadzenie nr 32/2023 z dnis 28 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie wprowadzenia rejestru czynnosci przetwarzania danych osobowych 2023-04-28 13:26:59
Zarzadzenie nr 31/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-05-04 12:02:56
Zarządzenie nr 30/2023 BMiG Człopa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-05-04 12:38:17
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.04.2023 r. w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie 2023-04-25 12:06:26
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu prezprowadzenia nanboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa 2023-04-20 12:18:44
Zarządzenie nr 27/2023 BMiG Człopa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-04-20 10:04:22
Zarządzenie nr 26/2023 BMiG Człopa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-04-06 10:30:22
Zarządzenie nr 25/2023 BMiG Człopa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-04-06 10:29:41
Zarządzenie nr 24/2023 BMiG Człopa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok 2023-04-06 10:28:34
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-03-27 09:18:37
Zarządzenie nr 22/2023 BMiG Człopa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-03-22 09:30:56
Zarządzenie nr 21/2023 BMiG Człopa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-03-22 09:21:35
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09.03.2023 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2023-03-09 13:33:41
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-03-07 12:51:06
Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 2023-03-03 12:09:38
Zarządzenie nr 17/2023 BMiG Człopa z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-03-07 14:31:21
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie 2023-03-31 11:43:13
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-02-21 11:33:21
Zarządzenie nr 14/2023 BMiG Człopa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-23 10:47:34
Zarządzenie nr 13/2023 BMiG Człopa z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-10 13:06:59
Zarzadzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym dla dzieci spoza obwodu Gminy Człopa na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. 2023-02-02 12:30:28
Zarządzenie nr 11/2023 BMiG Człopa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-07 13:15:08
Zarzadzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.01.2023 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Człopa w 2023 roku, poprzez organizację zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym. 2023-01-27 09:04:01
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. 2023-01-24 14:50:16
Zarzadzenie nr 8/2023 Burmistrza miasta i Gminy Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym dla Przedszkola Publicznego ,,Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa. 2023-01-24 14:47:13
Zarządzenie nr 7/2023 BMiG Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-01-24 11:08:31
Zarzadzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 stycznia 2023 r.w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczacej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz kontroli przedsiębiorców posiadajacych zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Człopa 2023-02-01 14:52:40
Zarządzenie nr 5/2023 BMiG Człopa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-01-24 11:07:53
Zarzadzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe 2023-01-19 14:49:02
Zarzadzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Człopa na rok 2023 2023-01-10 13:09:56
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 2023-01-03 09:32:19
Zarządzenie nr 01/2023 BMiG Człopa z dnia 2.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok 2023-01-02 12:59:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zofia Wach

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Zofia Wach

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Zofia Wach

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 12:56