Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIA 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 102/2023 BMiG Człopa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2024-01-08 10:03:15
Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 2023-12-22 09:43:51
Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-12-27 14:37:03
Zarządzenie nr 99/2023 BMiG Człopa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2024-01-02 07:42:17
Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-12-15 12:38:00
Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 7 grudnia 2023 roku zmieniajace zarządzenie nr 92/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa przeznaczonych do dzierżawy. 2023-12-29 11:46:33
Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-12-11 09:39:32
Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 2023-12-29 12:19:57
Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-12-01 14:36:13
Zarzadzenie nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 20 listopada 2023 r.w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Człopie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2023-11-22 14:53:52
Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa przeznaczonych do dzierżawy 2023-11-16 09:23:35
Zarządzenie nr 91/2023 BMiG Człopa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-11-20 11:44:56
Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa 2023-11-15 12:31:58
Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-11-16 09:21:33
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2023-11-15 14:37:11
Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-11-20 11:43:52
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 2023-11-15 13:02:37
Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024-2037 2023-11-15 13:01:09
Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-11-15 12:59:07
Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-11-07 12:27:16
Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-11-02 10:34:12
Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2023 roku w sprawie desygnowania kandydata na członka Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021-2030 2023-11-03 08:19:38
Zarzadzenie nr 80/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.10.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Człopa 2023-10-25 08:51:58
Zarzadzenie nr 79/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ( inspektora) do spraw gospodarki przestrzennej i usług komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2023-10-23 09:27:27
Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 października 2023 roku w sprawie desygnowania kandydata na członka Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021-2030 2023-10-19 15:01:01
Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-10-24 13:34:45
Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-10-24 13:33:57
Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-10-24 13:32:59
Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 października 2023 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” 2023-10-04 13:04:54
zarzadzenie nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 października2023 roku w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych u Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 2023-11-13 10:22:34
Zarzadzenie nr 72/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-05 15:04:10
Zarzadzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 wrzesnia 2023 r. w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie 2023-11-07 14:58:44
Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-09-29 14:42:47
Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2023-10-20 14:46:14
Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowychkomisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-20 14:57:47
Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-09-20 10:46:24
zarzadzenie nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2023r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa 2023-09-12 14:32:21
Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-09-12 14:19:38
Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-09-18 10:40:34
Zarzadzenie nr 63/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-09-06 13:51:32
Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu na 2024 rok 2023-09-12 14:41:58
Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-09-12 14:40:44
Zarzadzenie Nr 60/2023 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjecia regulaminu i cennika opłat obsługi komunikacyjnej realizowanej przez Miejsko-Gminny osrodek Pomocy Społecznej w Człopie 2023-08-29 07:07:03
Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-08-21 13:36:20
Zarzadzenie Nr 58/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawki wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu ekspertów uczestniczacych w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-31 12:21:51
zarzadzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej w Człopie. 2023-07-31 12:10:11
Zarzadzenie Nr 56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 28.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Przedszkola Publicznego ,,Lesna Kraina" w Człopie. 2023-07-31 12:13:24
Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-07-31 13:56:09
Zarzadzenie Nr 54/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa 2023-07-27 10:50:30
Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-07-20 15:07:33
Zarzadzenie nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-07-19 09:10:45
Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-07-19 13:50:44
Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-07-14 11:49:12
Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy Człopa 2023-10-11 15:17:25
Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Człopa. 2023-07-03 14:46:28
zarzadzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzedzie Miasta i Gminy w Człopie. 2023-11-07 14:45:45
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.) 2023-07-03 14:53:04
Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-07-07 09:16:41
Zarządzenie nr 44/2023 BMiG Człopa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-06-28 13:24:08
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-06-22 10:51:45
Zarządzenie nr 42/2023 BMiG Człopa z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-06-19 10:18:02
Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa ora zasad przeprowadzania likwidacji 2023-06-19 10:54:40
Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-06-07 11:53:27
Zarządzenie nr 39/2023 BMiG Człopa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-06-19 10:23:28
Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-05-25 12:08:39
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-05-22 08:16:55
Zarządzenie nr 36/2023 BMiG Człopa z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-05-19 08:37:48
zarzadzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2023-05-15 09:57:18
Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-05-10 13:13:12
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2022 r. 2023-05-09 13:17:03
Zarzadzenie nr 32/2023 z dnis 28 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie wprowadzenia rejestru czynnosci przetwarzania danych osobowych 2023-04-28 13:26:59
Zarzadzenie nr 31/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-05-04 12:02:56
Zarządzenie nr 30/2023 BMiG Człopa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-05-04 12:38:17
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.04.2023 r. w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie 2023-04-25 12:06:26
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu prezprowadzenia nanboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa 2023-04-20 12:18:44
Zarządzenie nr 27/2023 BMiG Człopa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-04-20 10:04:22
Zarządzenie nr 26/2023 BMiG Człopa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-04-06 10:30:22
Zarządzenie nr 25/2023 BMiG Człopa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-04-06 10:29:41
Zarządzenie nr 24/2023 BMiG Człopa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok 2023-04-06 10:28:34
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-03-27 09:18:37
Zarządzenie nr 22/2023 BMiG Człopa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2023-03-22 09:30:56
Zarządzenie nr 21/2023 BMiG Człopa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-03-22 09:21:35
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09.03.2023 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2023-03-09 13:33:41
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 2023-03-07 12:51:06
Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 2023-03-03 12:09:38
Zarządzenie nr 17/2023 BMiG Człopa z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-03-07 14:31:21
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie 2023-03-31 11:43:13
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2023-02-21 11:33:21
Zarządzenie nr 14/2023 BMiG Człopa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-23 10:47:34
Zarządzenie nr 13/2023 BMiG Człopa z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-10 13:06:59
Zarzadzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym dla dzieci spoza obwodu Gminy Człopa na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. 2023-02-02 12:30:28
Zarządzenie nr 11/2023 BMiG Człopa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-02-07 13:15:08
Zarzadzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.01.2023 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Człopa w 2023 roku, poprzez organizację zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym. 2023-01-27 09:04:01
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. 2023-01-24 14:50:16
Zarzadzenie nr 8/2023 Burmistrza miasta i Gminy Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym dla Przedszkola Publicznego ,,Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa. 2023-01-24 14:47:13
Zarządzenie nr 7/2023 BMiG Człopa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-01-24 11:08:31
Zarzadzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 stycznia 2023 r.w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczacej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz kontroli przedsiębiorców posiadajacych zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Człopa 2023-02-01 14:52:40
Zarządzenie nr 5/2023 BMiG Człopa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 2023-01-24 11:07:53
Zarzadzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe 2023-01-19 14:49:02
Zarzadzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Człopa na rok 2023 2023-01-10 13:09:56
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 2023-01-03 09:32:19
Zarządzenie nr 01/2023 BMiG Człopa z dnia 2.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok 2023-01-02 12:59:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zofia Wach

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Zofia Wach

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Zofia Wach

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 12:56