Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA

                                                  OGŁOSZENIE                           Zamawiający:   Gmina Człopa         Adres:                  78 – 630 Człopa                                   ul. Strzelecka 2       Telefon:                ( 067 ) 2591069                           Fax:                     ( 067 ) 2591065   reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa – Panią Halinę Rakowską                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest :   „BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA”.             Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.   1. Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 2. Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej. 3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 15 marca do 15 listopada w latach 2010 i 2011. 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pani Moniki Krakowiak w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, pokój nr 15. 5. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są spełnić warunki zawarte w SIWZ i złożyć wymagane dokumenty. 6. Oferty należy składać do dnia 10 marca 2010 r. do godziny 900 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2010 r. o godz. 9 30  w siedzibie Zamawiającego. 8. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: - cena wykonania zamówienia -          100 % 9. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty złożenia oferty. 10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie.doc (DOC, 26.00Kb) 2010-03-02 14:44:54 80

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (RAR, 39.85Kb) 2010-03-02 14:44:54 41

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyb (DOC, 20.50Kb) 2010-04-27 14:15:01 51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
02 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
02 mar 2010, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
27 kwi 2010, godz. 14:15